Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uit deze opgaven blijkt duidelijk, dat ondanks inspuiting van 150—200 c.c. bloed, er toch kalveren ziek werden en zelfs stierven, al is het aantal niet groot te noemen.

De dosis van het bloed is van grooten invloed, terwijl ook de immuniseerende waarde van het bloed van runderen bij verschillende individuen ongetwijfeld verschillend zal zijn. Zooals reeds gezegd, zal het daarom aanbeveling verdienen bloed van .eenige runderen te mengen, hetgeen bij bovenstaande proeven niet altijd is geschied. Ook diende nog nader onderzocht te worden op welk tijdstip na de infectie het bloed in het algemeen de grootste hoeveelheid immuunstoffen bevat. Gedurende dit jaar hadden wij daartoe nog geen gelegenheid.

Bij runderen zijn ook inspuitingen verricht met zeer groote hoeveelheden bloed, tot % liter per dier. In het begin kregen wij schijnbaar resultaten, later echter bleek, dat het verloop zeer wisselend was en dat zelfs met 750 c.c. het niet mogelijk was de ziekte een mild verloop te doen hebben in die veestapels, waar de ziekte een kwaadaardig karakter had. Het wil mij daarom voorkomen, dat men voor oudere dieren, in het bijzonder voor volwassen runderen een hoogwaardiger bloed of serum moet gebruiken.

Sluiten