Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij biggen van 3 dagen tot 6 weken oud, werd eveneens preventief bloed ingespoten, terwijl ook dieren voor contróle in een koppel niet werden behandeld.

In het geheel werden 52 biggen ingespoten. Gebleken is, dat minstens 40 c.c. bloed moet worden ingespoten om succes te verkrijgen. Biggen beneden 3 weken zijn zeer gevoelig voor de ziekte, zoodat de behandeling daarbij minder resultaat heeft, vooral wanneer de moeder tegelijk aaan de ziekte lijdt.

Proeven in de practijk te AMERSFOORT en OMSTREKEN.

Gedeeltelijk in samenwerking met den veearts W. H. van Haselen te Amersfoort, gedeeltelijk door hem alleen, zijn nog 173 kalveren, 58 biggen en 16 runderen behandeld. De volgende staat geeft alle bijzonderheden aangaande deze proeven.

Op alle boerderijen was mond- en klauwzeer, soms reeds ook onder de kalveren. Bijzondere maatregelen werden niet genomen, zoodat mag worden aangenomen, dat steeds voldoende besmettingsgelegenheid bestond. De kalveren kregen 150—300 cc, de biggen naar gelang van den leeftijd 20—40 c.c. bloed. Steeds werd bloed van één rund gebruikt, dus niet gemengd van verschillende dieren.

Sluiten