Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EIGENAAR.

WOONPLAATS.

KALVEREN, BIGGEN.

antal antal.

e 5

RUNDEREN.

Waren ziek bi de inspuitinc

„ Bleven Stierven

„. ,_. gezond

na de

na de

INSPUITING.

inspuiting.

OPMERKINGEN.

Ant. Hartman Soest 2 8 weken 8 7 weken 3 _ geene alle Biggen ingespoten met 4o cc. bloed.

A. v. d Linden... . Amersfoort 4 8 „ 20 3 „ 7 _ 7 biggen 2 kaiveren ao

J. van Ginkel Maarsbergen 9 8 aio w. — — _ , geene g

E. Richter Hoogland 5 437,, — — _ _ * alle

W. Hartman | 3 3 a 6

H. v. d. Grooteveen „ 4 7 weken

W. Rouwendaal.... Amersfoort 26,, — — _

H. van Meerveld . . . Nijkerk 48,,— — _

A. van Ramshorst Sr. „ * 6 — , V ^ * , .

3 " — 'I 2 Onder de koeien heerschte reeds

verscheidene dagen de ziekte. Dit kalf stierf daags na de inspuiting, zonder voorafgaande ziektever-

fl' d' HoefHoogland 6 6 „ _ _ _ _ geene alle f*"**

J. Hartman Soest 67,,— — _ _

R. van Loeven Jr. . . Leusden 3 8 „ _ _ 2 "

Corn. v. d. Bremer. . Soest 5 9 „ _ _ _ _ aj,

Peel v. d. Hengel. . . Stoutenburg 7 10 „ — _ _ 2

W. A. Pothoven. . . . Leusden \ 8 — — ,1

. „ J " — — „ alle

A. van Ramshorst Jr.. Nijkerk 1 8 .. _ _ , .

J J — — 1 — Koeien reeds 8 a 10 dagen riek.

Dit kalf stierf daags na de inspuiting, plotseling, zonder vooraf-

A. Schothorst Leusbroek 3 ,0 „ _ _ _ geene alle 'iekt""schSnsd«-

H. Brouwer Hzn. . . . Leusden I 8 12 ,. — , _ , c. , a

/-...,- — 14 Stierf daags na de inspuiting.

Gijsb. v. d. Langemaat „ 9 ,2 „ _ _ _ 2 , _ . . . . , "

z 1 3 Ken der zieken stierf 2 dagen na

W. Hartman Soest 4. 12 _ _ _ de inspuiting.

tj. _ 1ir , t •*.' ■'•*■■' ' - I geene Stierf daags na de inspuiting.

Erven Wed. J.Hilhorst Hoogland 8 ioai2w. - _ _ _ geene ^

Wed. G. Hilhorst. . . Soest 3 12 weken — — _ _

Wed. W. v. d. Tweel Amersfoort 3 8aiow. _ _ _

Joh. Kok Soest 3 10 weken — — _ _

A. van Doorn „ 2 3 maand. — — _

RVerkerkHoogland 4 9 weken _ , 3 Dit. kalf stierf daags na de in-

spuiting, plotseling, zonder vooraf-

j- Malestein Amersfoort 3 3 maand. - -2 geene , ^

Wed. B. Meiling . . . Leusden _ 2 koeien _ „ beide

R. Voskuilen | IO 6aiOW. — _ 2 pinken _ „ alle kalveren Pinken en koe rijn ziek geworden.

I koe Na 2 maanden rijn de kalveren

Gebrs. van Kolfschoten Woudenberg 10 2a3m. - - _ _ alle °ok ziek geworden.

Ant. V. d. Hengel. . . Leusden 6 + 3 „ 10 2 weken — - " „ Alle runderen en varken, van dezen

veehouder leden aan mond- en klauwzeer; alleen de ingespoten kalveren en biggen bleven vrij;

W. van Burgsteden. . Stoutenburg 7 3»/, „ ,2 6 weken - - biggen kregen zo cc. bloed.

Erven Wed. A. Kok . Hoogland 53 _ _

Jac. van Burgsteden . Stoutenburg 6334,,— — _ _

Frans Schimmel. . . . Amersfoort 3 + 3 „ _ _ _

Erv.W.H. de Beaufort Leusden 2 2a3„ 8 8 weken - ',' , kalf en De kalveren ware» reed» 8 dagen

I a 2 W. g biggen aan de besmetting blootgesteld ge-

ö weest. Eén kalf stierf plotseling 3

dagen voor de inspuiting. Het in-

G. v. d. Bor Hoogland 5 1 a 3 w. — _ 1 stier — geene alle «"PotenkaifdaagsnadelnipuWiig.

4a4V,m. (2 jaar)

A. van 'tNet Amersfoort 1 3 weken — — — _ ,

38 veehouders. 173 58 16 °" kalveren

en 7 biggen

Sluiten