Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dagen tevoren bij A. Bakker plotseling twee jonge geitjes gestorven. Ongeveer gelijktijdig bemerkte hij, dat zijn koeien minder werden in de melkopbrengst. Een paar dagen later bemerkte hij, dat de dieren tongblaar hadden.

De veehouder H. v. d. Mey bemerkte, dat een zijner koeien stijf in de beenen was. Een dag later had dit dier tongblaar. Deze koeien kregen de ondermelk uit de fabriek. Als oorzaak van besmetting van dit dorp zou kunnen gelden het dicht aan elkaar grenzen van de Hollumer en Ballumer weiden (de scheiding wordt gevormd door een zandweg). Verder heeft de reeds genoemde A. bakker tegelijk met vee, dat hij te Nes aan de boot moest leveren ook vee van Ballum afkomstig daarheen gebracht en zou op die manier de smetstof op zijn eigen vee kunnen overgebracht hebben.

Gestorven waren te Ballum 4 kalveren van 3 eigenaars.

Te Ballum werden totaal ingespoten: 129 kalveren, 10 geiten, 2 varkens en 1 big. De inspuitingen hadden plaats tusschen 23 Mei en 10 Juli. De koeien, die het bloed leverden, waren 4, 5) 6 en 7 weken tevoren ziek geworden en behoorden aan Hollumer boeren. Zes kalveren kregen bloed, dat met citras natricus behandeld was. De overige dieren kregen gedefibrineerd bloed.

Overzicht der inspuitingen:

^nST' Leeftijdsgrenzen. Hoeveelheid bloed

Aantal 6 in grammen.

25 tot 1 week 75 Ict0

28 1 week—1 maand 6b 150

33 1 maand—2 maanden 75—150

26 2 maanden—3 maanden 100—150 17 3 maanden—7 maanden 100—150

De 10 geiten, oud van 1 maand tot 3 jaar kregen een dosis varieerende van 30—60 gram.

Twee varkens elk van 3 maanden kregen 75 gram elk. Een big van 1 maand kreeg 30 gram.

Geen der ingespoten dieren heeft mond- en klauwzeer gekregen. Tot 10 Juli zijn de volgende sterfgevallen voorgekomen. i8. Op ongeveer 10 Juni een kalf van 1% maand. Tijdens de inspuiting was het dier reeds ziek.

Bij de sectie: geen mond- en klauwzeer.

2". Op 29 Mei een kalf vermoedelijk aan tongblaar bezweken. De eigenaar van dit dier wilde zijne kalveren niet ingespoten hebben tijdens de entingen op 26 Mei. Na dit sterfgeval verzocht hij de enting van zijne overige twee kalveren. Bij het onderzoek bleken deze aan tongblaar te lijden. Deze dieren zijn genezen.

Sluiten