Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wat de inspuitingen betreft bij koeien, zou volgens de verkregen resultaten een injectie gunstig werken indien slechts korten tijd daarna het dier aan de infectie bloot komt te staan. Hiervoor pleit het resultaat verkregen bij G. de vries, G. J. van Tuinen, J. Klip en H. v. d. Mey.

Blijft de infectie echter te lang uit, dan wordt het dier toch ziek (geval T. G. spleet), doordat de ingebrachte antistoffen weer verdwenen zijn.

Ook zou een inspuiting niet werken, indien de infectie reeds had plaats gehad, hoewel nog geen symptomen aanwezig zijn (geval D. bakker).

Het aantal ingespoten runderen is echter nog te gering om een definitieve conclusie te trekken.

NES.

Op 30 Mei had hier het eerste optreden van het mond- en klauwzeer plaats en wel onder het vee van A. Olivier. Doordat deze veehouder, evenals trouwens andere te Nes woonachtige boeren, jong vee had loopen in de algemeene weide te Buren en hij daar wel eens ging kijken, is vermoedelijk op deze manier de smetstof naar Nes op zijn melkvee overgebracht, ondanks genomen voorzorgsmaatregelen.

De ziekte werd spoedig onderkend, de melk direct niet naar de fabriek gezonden en het vee op stal gezet. Hierdoor is naar het schijnt verdere verspreiding voorkomen en de tongblaar tot dien eenen stal beperkt gebleven.

Te Nes zijn ingespoten: 4 kalveren (geval olivier). De inspuitingen hadden plaats op 9 Juni en 10 Juni met bloed van koeien die + 5 en 4 weken tevoren ziek waren geworden. Het bloed werd gedefibrineerd.

Overzicht der inspuitingen:

Aantal. Leeftijd. Hoeveelheid bloed

in grammen.

1 3% maand 75

2 4 maanden 170 elk 1 3 weken 125

Het laatstgenoemde kalf is 2 dagen na de inspuiting aan tongblaar gestorven (witte vlekken in de hartspier). Het dier stond bij de zieke koeien op stal. De overige drie kalveren liepen in de besmette weide.

Op 12 Juli is nog onder de koeien van R. scheltema de tongblaar uitgebroken. Op 24 Juli kwam van dezen eigenaar de laatste aangifte binnen. Totaal zijn ingespoten:

te Hollum 21 kalveren, „ Buren 97 „

„ Ballum 129 ,, 10 geiten, 3 varkens, 13 runderen. „ Nes 4 ,,

Totaal . . 251 kalveren, 10 geiten, 3 varkens, 13 runderen.

Sluiten