Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Virulentiebepaling van en immunisatie proeven met actief-serum, verschillende tijden onder paraffineolie bewaard en verhit.

Daar de verschillende proeven, hiervóór vermeld, dus geen aanleiding gaven aan het gebruik van roode bloedcellen voor immunisatie bijzondere waarde te hechten, werd het plan opgevat met serum van zieke dieren te trachten een zekeren graad van immuniteit op te wekken. Reeds was uit eigen proeven gebleken, dat met een dosis van 10 cc. serum van een dier, dat hooge temperatuur had, een gezond dier ziek was te maken, hetzij de dosis subcutaan of intraveneus werd toegediend.

Het bloed der dieren werd vanaf het opvangen onder paraffineolie bewaard, na afscheiding werd het serum steriel afgezogen en, verdeeld in doses van 10 cc, eveneens bewaard onder paraffineolie.

Nu was het de vraag, op welke wijze dit medium zoodanig was te mitigeeren, dat daarin voldoende activiteit bleef, om in het lichaam de vorming van verweerstoffen op te wekken, zonder dat het dier ziekteverschijnselen, tenminste het cardinale verschijnsel, blaren in den mond en aan de klauwen, zou gaan vertoonen.

Reeds LOEFFLER en FROSCH hadden met door verhitting verzwakte lymphe entingsproeven verricht met gedeeltelijk gunstig resultaat. Uit het door dezelfde onderzoekers verrichte onderzoek naar het weerstandsvermogen tegen verhitting was gebleken, dat dit zeer spoedig wordt ingeboet.

Het virus in lymphe sterft bij 37 graden in korter of langer tijd al naar mate de werkzaamheid; de tijden varieeren van 12—24 en 36 uren;

De omstandigheid, dat micro-organismen, welke in niet van de lucht afgesloten voedingsbodems hun levensvatbaarheid zeer spoedig inboeten, onder paraffineolie maanden in leven en virulent blijven, gaf ons de hoop, ook reeds door de gunstige ervaring dat het virus in bloed onder deze voorwaarden bewaard lang virulent bleef, dat bij verwarming van het onder olie bewaarde virus in serum de verzwakking een meer langzame en gelijkmatige mocht zijn.

Het eerste serum van kalf No. 57 was 4 dagen oud en werd gedurende 6, 12, 15, 18 en 24 uur verhit bij 37°. Het versche serum en deze verwarmde sera werden in een hoeveelheid van 10 c.c. bij kalveren in de ader gespoten.

Kalf No. 60 met 10 c.c. versch serum reageerde na 1 dag en 20 uur met hooge temperatuur en blaren.

Kalf No. 59 met 10 cc 6 uur verwarmd serum na 1 dag en 16 uur met dezelfde verschijnselen.

Kalf No. 62 met 10 c.c. 12 uur verwarmd serum reageerde na 2 dagen en 18 uur op dezelfde wijze.

Kalt No. 61 met 10 c.c. 18 uur verwarmd serum eerst na 6 dagen en 16 uur, eveneens met koorts en blaren.

Het laatste kalf, No. 63, dat 24 uur verwarmd serum werd ingespoten, reageerde niet.

Uit deze serie blijkt dus, dat door verwarming het serum een zekere ver-

Sluiten