Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No. 68 met ioicic. serum 20 uur verhit, reageert na 2 dagen en 6 uren thermisch, na 3 dagen en 4 uren ontstaan blaren*.; n

Nos. 65 en 66 dienen buiten beschouwing te blijven; dit waren blijkbaar immune dieren^1-j

De eigenaardigheid doet zich voor, dat teèWjl in de iste serie bij enting van serum, dat 18 uren verwarmd was, het incubataetijdperk ruim 6}4 dag duurde, in deze serie met even lang verhit serum, de koorts reeds na 2^ dag, de blaareruptie na 4^ dag optradV

Wij hebben bij alle experimenten rekening te houden met individueele verschillen. Toch is hier, waar met hetzelfde seriim en dezelfde dosis werd geënt, wel aan te nemen, dat de minder hooge temperatuur dit opvallend effect heeft teweeggebracht.

Deze proef had overigens om een regelmaat in de virulentieafname te bepalen, geen waarde. ■

De derde serie van 5 pinken werd geënt met een ander serum nl. van kalf No. 74 (geïnfecteerd met materiaal van kalf No. 57, dus virus van denzelfden stam) // dagen na de verzameling.

Waar het vorig serum van 18 dagen oud op 20 uur verhit nog reactie had opgewekt, werd nu begonnen met serum van 19 uur verwarmd.

Het versche serum in dosis van 10 c.c. gaf bij kalf No. 75 na 2 dagen en 22 uur koorts, na 4 dagen blaren;

het 19 uur verwarmd serum bij kalf No. 79 koorts en blaren resp. na 2 dagen en 15 uur en na 5 dagen;

het 20 uur verhitte, bij kalf No. 78 resp. na 3 ,dagen en 3 uur en na 4

dagen;

het 21 uur verhitte, bij kalf No. 77 resp. na 2 dagen en 15 uur en na 4

dagen;

het 22 uur verhitte, bij kalf No. 76 resp. na 2 dagen en 18 uur en na 4

dagen.

Wij zien in dit verloop evenmin als bij de voorgaande serie een afname der virulentie tengevolge der verhitting, ook niet bij de langst verhitte sera.

Hetzelfde serum bleek na 37 dagen nog vol-virulent te zijn daar het bij kalf No. 91 in een dosis yan 10 c.c. na 3 dagen incubatie temperatuursverhooging veroorzaakte, welke na 6 dagen gevolgd werd door blaarvorming.

Toen het 42 dagen oud was, werd het gedurende 22, 23, 24, 25 en 26 uur

verhit.

Bij het kalf No. 93 met 22 uur verhit serum ingespoten, steeg na 13 dagen de temperatuur tot ruim 40 graden. Het volgende No. 92, ingespoten met 23 uur verhit serum, vertoonde ook thermisch geen reactie.

Het 24 uur verhitte serum veroorzaakte bij kalf No. 99 een verheuging 00 Jag

Sluiten