Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

serie III ook hier de blaareruptie eerst eenige dagen na de thermische reactie optrad.

No. 91 reageerde na 3 dagen thermisch en na 6 dagen met blaren; No. 94 vertoonde van serum No. 74, dat 58 dagen oud was, geen reactie.

Den 88U Januari werd No. 105 met het 36 dagen oude serum van No. 91 ingespoten. Dit dier kreeg na bijna 6 dagen koorts en blaren.

Proef-

™t™,,™ No- Materiaal. Ouderdom. Reactie. Datum.

dieren.

~ i j

— 13 lymphe 1 dag 56 uur 21 Mei 1919

— 54 25 c.c. bloed No. 13 4 maanden | 68 „ 19 Sept. 1919

— 57 1/10 „ lymphe,, 54 1 dag ' 20 „ 22 „ 1919 Serie I — 10 ,. serum „ 57 3 dagen, 20 uur 40 „ 27 ,, 1919 Serie II 68 10 „ „ „57 18 dagen 54 „ 10 Oct. 1919

— 74 'o •> » „ 68 5 „ 66 „ 17 „ 1919 Serie III — 10 „ „ „74 11 „ 56-66 u. 31 „ 1919 Serie IV 91 10 „ „ „ 74 37 „ 72 uur 26 Nov. 1919

— 94 10 11 ii •• 74 58 „ geen 17 Dec. 1919 | 105 | 10 „ „ ,, 91 36 „ 140 uur 8 Jan. 1920

Bij de beoordeeling dezer gegevens dient in het oog te worden gehouden, dat op de wijziging der virulentie èn passage èn bewaren hun invloed hebben doen gelden, zonder dat gezegd kan worden welk aandeel elk in de wijziging had.

De gang van het onderzoek en het proefmateriaal liet niet toe, dat naar beide kanten deze factoren werden onderzocht.

Op grond van bovenstaande gegevens merken we in de eerste plaats op, dat bloed door zeer lang bewaren (4 maanden) weinig van zijn virulentie behoeft in te boeten of zijn virulentie na een enkele passage wederom in volle kracht kan terug krijgen, een feit waarop reeds gewezen werd.

Deze waarneming staat vrijwel op zichzelf. Bekend was, dat bewaren aanleiding gaf tot verzwakking, hetgeen we bij onze andere proeven ook telkens konden constateeren.

Ook het feit, dat een ernstig verloop der ziekte, door een zeer kort incubatietijdperk kan worden voorafgegaan, werd door No. 57 aangetoond.

Dat in de eerste 20—30 dagen de virulentie gelijk kan blijven, bewijzen de proeven met de runderen uit Serie I en II; wanneer het serum echter ouder wordt, tegen 2 maanden loopt, boet het deze in. Aan te nemen, dat door bewaren alléén deze virulentieamame plaats heeft, is in zooverre niet afdoende, daar het een virus door passage geldt, waarvan we den invloed op de verzwakking dus niet kunnen

Sluiten