Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT.

Door de uitgevers aangezocht om den derden druk te bezorgen van het bekende werkje „De Patience's of 'Geduldspelen met kaarten van Th. Schouwenburg", achtte ik het wenschelijk dit een geheele omwerking te doen ondergaan.

Onjuiste en daardoor nooit gelukkende Patience's werden verbeterd en verscheiden nieuwe bijgevoegd, waardoor de verzameling tot een honderdtal werd uitgebreid, welke thans in twee deeltjes elk van vijftig verschijnt.

DE BEWERKER»

VOORBERICHT VOOR DEN VIERDEN DRUK.

Deze druk gelijkt in hoofdzaak op den derden druk. Eenige verklaringen werden verduidelijkt. Een tweetal patience's werden door andere meer interessante vervangen.

DE BEWERKER.

Sluiten