Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De kleine pakketjes. (Met een piketspel.)

No. ti

Na het schudden (méleeren) en afnemen der kaarten, hetgeen bij alle volgende spelen het eerst moet plaats hebben, legt men acht pakjes, ieder van vier kaarten, op «ene rij met de rugzijde boven op de tafel; de bovenste kaart van elk dezer pakjes wordt daarna blootgelegd.

Bevinden zich onder deze acht blootgelegde kaarten twee of vier van gelijke waarde, zonder de kleur daarbij in aanmerking te nemen, namelijk twee heeren, twee vijven, twee tienen enz., dan worden deze er afgenomen en weggelegd. Van de pakjes, waarvan een kaart afgenomen is, wordt weder de bovenste kaart blootgelegd. Opnieuw worden iedere twee kaarten van gelijke waarde, evenals te voren, weggenomen en aldus voortgegaan, tot er geen dubbeltallen van gelijke waarde meer aanwezig zijn.

Gaat het spel niet op, dat wil zeggen, kunnen niet alle kaarten op deze wijze weggenomen worden en blijven er dus nog pakjes over, dan is het spel verloren.

In dit geval blijft den speler nog een zwakke uitweg over. Als er namelijk een of meer pakjes zijn van verschillende soort en van ongelijke waarde, die echter slechts uit twee kaarten bestaan, dan is het hem veroorloofd deze uit twee kaarten bestaande pakjes, niet die van vier kaarten, om te keeren; ligt dan eene kaart van gelijke waarde als de bovenliggende onder, dan kan hij beide wegnemen, wat soms aanleiding geeft het spel te winnen.

Sluiten