Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat is, waardoor men een grooter aantal andere gevangen kaarten vrij kan maken.

B. v. er zijn nog op tafel overgebleven de volgende kaarten en in de volgende orde:

negen, negen, heer, negen, tien, tien. negen, ledig, vrouw, ledig, heer, vrouw, dan moeten ze weggenomen worden als volgt:

Eerst de tweede negen in de eerste rij en de eerste negen in de tweede rij; daarna de eerste negen in de eerste rij en de negen als vierde kaart uit dezelfde rij; vervolgens de beide vrouwen, de beide heeren en eindelijk de beide tienen. Indien twee kaarten van gelijke waarde in eene zelfde vertikale rij liggen, moet men dan ook nimmer de beide andere kaarten van diezelfde waarde tegen elkaar laten wegvallen.

Nam men eerst de negen als tweede kaart uit de eerste rij en de negen als vierde kaart uit dezelfde rij weg, dan bleven de negen als eerste kaart in de eerste rij en de negen daaronder als eerste kaart der tweede rij gevangen over, waardoor het spel verloren zou worden.

Bevindt zich b. v. ook in de eene rij een aas boven en een boer daaronder in de volgende rij, en omgekeerd nog een boer boven en een aas daaronder, gelijk in de volgende figuur:

aas, boer boer, aas.

dan moet men een der onderste kaarten met eene andere kaart uit een andere rij, die vrij is, zoeken te paren. Wordt dit verzuimd, dan kan het spel evenmin sluiten.

Sluiten