Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De overblijvende kaarten worden daarna opgenomen, tot een pakje vereenigd en opnieuw in rijen van acht kaarten uitgelegd. Uit deze rijen worden dan andermaal de kaarten verwijderd, die daarvoor ingevolge denhoven gegeven regel in aanmerking komen.

Deze handelwijze wordt nog voor een derde maal herhaald. Zijn dan in deze drie keeren twaalfmaal twee kaarten terzijde gelegd, of meer, dan is het spel gewonnen; zijn er echter minder terzijde gelegd, zoo is de patience verloren.

Daar deze patience tamelijk zelden gelukt, kan men haar ook als gewonnen beschouwen, wanneer men inde drie keeren slechts twintig kaarten heeft kunnen térzijde leggen.

De portrettengalerij. No. 5.

(Mei een piketspel.)

Het geheele spel wordt in zes hoopjes verdeeld, die bedekt naast elkaar op tafel worden gelegd en die niet hetzelfde aantal kaarten behoeven te bevatten.

Is dit geschied, dan worden de pakjes een voor een opgenomen en omgedraaid, waarna achtereenvolgens alle bovenliggende kaarten verwijderd worden, totdat er een heer, vrouw of boer verschijnt. Is de onderste kaart een heer, vrouw of boer, dan mag er natuurlijk geen enkele kaart worden verwijderd.

De verwijderde kaarten worden weggelegd. De pakjes worden, nadat zij alle nagezien zijn, vereenigd en dooreengeschud, waarna het spel opnieuw wordt verdeeld, doch ditmaal in slechts vijf hoopjes. Met deze vijf hoopjes wordt op dezelfde wijze gehandeld als hiervoor omschreven is voor de eerst uitgelegde zes hoopjes. De

Sluiten