Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daarna overgebleven kaarten worden weer uitgelegd in vier hoopjes, daarna in drie en eindelijk in twee.

Om de patience te winnen moeten ten slotte, d. i. nadat men de onderste kaarten uit de twee laatste pakjes verwijderd heeft, uitsluitend heeren, vrouwen en boeren overgebleven zijn.

No. 6. De parel.

(Met een piketspel.)

De kaarten worden zoodanig verdeeld, dat men er eerst acht bedekt op tafel legt. Op die acht eerste kaarten legt men eerst elk een tweede kaart, daarna een derde en eindelijk een vierde kaart. Zijn alle kaarten gelegd, dan keert men het bovenste blad van alle acht pakjes om. Bevinden zich onder de gekeerde kaarten azen, dan worden die weggenomen en als grondkaarten afzonderlijk neergelegd. De kaart, die onder een weggenomen aas lag, wordt omgekeerd. Die open liggende kaarten, die van dezelfde kleur zijn als de grondkaarten en die er in afdalende reeks op volgen, worden op de stamhoopjes, die op de grondkaarten moeten worden gevormd, gelegd; dus op de azen heeren, daarop vrouwen, boeren, tienen enz. Telkens worden de kaarten, die in de hulppakjes onder de weggenomen bladen lagen, weer gekeerd.

Is geen der gekeerd boven liggende kaarten meer te gebruiken om op de stamhoopjes te worden gelegd, dan steekt men de bovenste kaart van het meest linksche pakje open onder dat pakje en keert de kaart, die dan de bovenste geworden is, om. Aldus handelt men achtereenvolgens met alle acht pakjes, telkens er op lettende, of een gekeerde kaart bruikbaar is om op een derstampakjes te worden gelegd en zoo ja, of daarna ook nog

Sluiten