Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

andere van de open liggende kaarten op die stamhoopjes kunnen worden geplaatst.

Heeft men op die wijze van alle hulppakjes de bovenste kaart er onder gestoken, dan neemt men — beginnende bij het meest linksche pakje — opnieuw de bovenste kaart van de pakjes af en schuift die er weer open onder. De daarop volgende kaarten worden weer gekeerd en zoo mogelijk gebruikt. Aldus wordt voortgegaan, totdat alle kaarten der hulppakjes gekeerd zijn. Zoodra alle kaarten van een pakje gekeerd zijn, mag de bovenste niet meer onder het pakje geschoven worden. Van voordeel voor den gang van het spel is het nog, indien een der hulppakjes verbruikt is. De ledige plaats wordt dan aangevuld door er de bovenste kaart van een der overige pakjes neer te leggen, daar het aantal van acht hulppakjes steeds behouden moet blijven. Men kiest dan een blad dat waarschijnlijk spoedig gebruikt zal moeten worden, waardoor dan weder een open plaats ontstaat. Kan geen der bovenliggende kaarten meer plaatsing vinden op de vier stamhoopjes en zijn de hulppakjes, ook nadat alle kaarten ervan gekeerd zijn, niet verbruikt, dan is de patience mislukt.

Valentijn. No. 7.

(Met een piketspel.)

Deze patience wordt gewoonlijk tot een goed einde gebracht, doch zij kost vrij veel tijd. Wil men haar nog langer rekken dan kan men ook een whistspel gebruiken. De eerste vier kaarten van het spel legt men naast elkaar op tafel. Daarna wordt de vijfde kaart gekeerd en nagegaan of deze in dalende of klimmende orde en in dezelfde kleur op een van de vier eerste kaarten volgt Doet zich

Sluiten