Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoogere of lagere, zonder op de kleur te letten, dan wordt zij daarop gelegd en zoo gaat men met alle kaarten voort, tot het spel verbruikt is; vervolgens neemt men dit hoopje of talon gedekt in de hand en gaat geheel voort als bij het eerste afnemen van het nog voltallige spel.

Dit zet men zoo lang voort, als men van de kaarten in de hand er nog eene op het eerste pakje of de patience leggen kan.

Komt het spel uit, wat in den regel tamelijk lang duurt, of past er van de afgenomen kaarten geene meer op het patiencehoopje, dan is het in het eerste geval geslaagd, in het tweede mislukt.

Voorbeeld. Gesteld, de eerste op de tafel gelegde kaart, die het patiencehoopje moet vormen, is eene zeven geweest, dan legt men de andere kaarten zoolang op een talon er onder, totdat er eene zes of eene acht komt; deze wordt op het patiencehoopje gelegd en was het de zes, dan moet de volgende kaart of eene vijf of eene zeven zijn; was het echter de acht, zoo moet de daarop volgende kaart of weer eene zeven of eene negen zijn, enz.

Op het aas komt of de twee of de heer, op de vrouw een boer of een heer enz., dus steeds klimmende of dalende volgorde en zonder op de kleuren te letten.

Dit spel, dat zooals wij reeds zeiden, tamelijk lang duurt, en zelden gelukt, vordert veel geduld.

Tot gemak en bespoediging van het spel moet men steeds bij iedere opgelegde kaart zich in gedachten dadelijk de twee daarop passende in klimmende en dalende orde voorstellen.

Sluiten