Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vrouwenpakjes de vier heeren van gelijke kleur, dan is het spel gewonnen; blijven er echter nog kaarten over, die niet opgelegd kunnen worden, dan is het spel verloren.

Ook bij dit spel komt het er veel op aan, hoe de volgorde in klimmende of dalende reeks op de talonpakjes in acht genomen wordt, dat is, of men de kaarten op het een of andere hoopje legt, zooals dat het voordeeligst is voor den gang van het spel.

In plaats van naar verkiezing kunnen de talons ook naar volgorde worden belegd.

De ster.

(Met een whistspel.)

No. 16.

Het doel dezer patience is de vier kleuren in volgorde bij elkander te brengen.

Men legt de kaarten van het spel een voor een neder, zoodat ze open op een hoopje komen te liggen.

Komt hierbij eene twee te voorschijn, dan legt men deze afzonderlijk en wel de

beide zwarte rechts en links, naast den open

in het midden liggenden talon, de beide roode daar boven en daar onder, zoodat deze te zamen een kruis vormen ; de hulp-

kaarten krijgen dan hare plaats in ieder der vier hoeken, zooals de figuur aangeeft.

Op de twee worden dan, van gelijke kleur, de drie, vier, vijf, enz. gelegd tot aan het aas. Heeft men den talon doorloopen, dan neemt men hem weder bedekt in de hand zonder te méleeren, neemt de kaarten een voor een af als boven, en legt de passende in hare volgorde op de zijhoopjes, door 2 aangeduid, met inachtneming harer

Sluiten