Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

begonnen, dan worden de weggenomen kaarten der vorige rij'(en) niet meer vervangen.

Verder is het den speler nog als gunst toegestaan, ééne passende kaart onder de afgesloten kaarten uit te kiezen en te gebruiken. Zijn ten slotte alle rijen verbruikt, dan is het spel gewonnen, liggen er nog kaarten, die niet geplaatst kunnen worden, dan is de patience verloren.

No. 18. De reizende kaarten.

(Met een whistspel.)

Dertien kaarten worden in twee rijen, de eerste van zeven, de tweede van zes kaarten, open gelegd, zooals zij naar volgorde van het bedekte spel in de hand worden afgenomen.

De eerst gelegde kaart geldt voor één, de tweede voor twee, de derde voor drie enz. van links naar rechts geteld en opgelegd; de boer telt elf, de vrouw twaalf en de heer dertien.

Komt het nu zóó uit, dat een of meer kaarten bij het tellen juist de genoemde zijn, d. i. eene twee bij het getal twee, eene zes bij het getal zes, dan worden zij als reizende kaarten terzijde gelegd. Daarna worden op dezelfde wijze dertien volgende kaarten van het spel genomen en op het eerste dertiental gelegd; de kaarten, welke aan het afroepen beantwoorden, weder op het reispakje gelegd, enz. totdat het spel verbruikt is.

Nu neemt men de bovenste kaart van het reispakje en schuift die onder het pakje van zijn nummer; dan de bovenste kaart van dit pakje onder dat, waarbij zij behoort volgens haar getal of hare waarde; b. v. eene negen onder het negende pakje, eene vrouw onder het twaalfde pakje enz. totdat een der dertien pakjes geheel uit kaarten, die van

Sluiten