Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dezelfde waarde zijn, bestaat, zooals b.v. vier drieën, vier boeren, enz. Dan wordt weer de bovenste kaart van het reispakje afgenomen, op hare plaats onder haar pakje geschoven, en zoo gaat men voort, totdat de reizende kaarten verbruikt zijn en van de dertien pakjes geene kaart meer ondergeschoven kan worden.

Bevinden zich ten slotte in ieder der dertien hoopjes vier gelijke kaarten, b.v. vier zevens, vier achten, vier heeren enz., dan is het spel gewonnen.

De molen. No. 19.

(Met een whistspel.)

De eerste van het spel afgenomen kaart legt men voor zich. Zij vormt het midden van een kruis, dat samengesteld wordt uit de vier volgende kaarten, waarvan één boven, één onder en de twee overige aan weerszijden van de eerste gelegd worden.

De zesde van het spel genomen kaart is de grondkaart voor de vier hoekhoopjes. Is deze grondkaart b.v. een boer, dan zijn de vier boeren de onderste kaarten der vier hoekhoopjes, die tusschen de kruiskaarten in hare plaats innemen. De middelkaart van het kruis blijft alleen liggen, kan echter, wanneer zij past, op een der vier overige pakjes van het kruis gelegd worden, zonder op de kleur te letten, of op een der hoekpakjes van dezelfde kleur. De kruispakjes ontvangen de passende kaarten in dalende volgorde zonder te letten op de kleuren, en kunnen met kaarten van de overige kruispakjes in dalende orde belegd worden. De hoekpakjes daarentegen worden in klimmende volgorde en met dezelfde kleur belegd, hetzij uit de kruispakjes of boven van den talon, of uit van het spel afgenomen kaarten.

Sluiten