Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wordt de middelkaart gebruikt, zoo moet men haar terstond vervangen, evenzoo de kruispakjes, wanneer die geheel verbruikt zijn. Alle niet passende van het spel genomen kaarten vormen den talon.

De patience is gelukt, als de hoekpakjes geheel belegd zijn, en dus alle kaarten van het spel daarop zijn geplaatst.

Was b.v. de grondkaart van de hoekpakjes een boer, dan moeten de pakjes alle sluiten met een tien. De talon mag niet voor de tweede maal opgenomen worden. Wel is nog geoorloofd, dat de middelkaart ook belegd of verwisseld worde met eene der kaarten op de kruispakjes.

No. 20. De eigenzinnige Pepi.

(Met een whistspel.)

Deze patience heeft den naam van „de eigenzinnige Pepi" gekregen, omdat zij slechts zelden uitkomt.

Er worden zes kaarten in eene rij op tafel gelegd.

Men heeft nu tot taak de kleuren geheel te doen samenvallen, terwijl men altijd eene lagere kaart op eene hoogere legt, zoodanig, dat als de geheele kleur verbruikt is, de heer onder en het aas boven ligt.

De heeren mogen slechts op ledige plaatsen gelegd worden, daarop de vrouwen, daarna de boeren enz.; verschijnt er een heer en is er geen open plaats, dan wordt die voorloopig bij den talon gevoegd.

Daar voor de eerste zes kaarten de kleur niet wordt gekozen, maar door het toeval wordt bepaald, kan het licht gebeuren, dat een der kleuren in het geheel niet op de tafel komt; dat is het ook wat het slagen dezer patience zoo moeielijk maakt en dikwijls verhindert.

Heeft men nu de zes kaarten gelegd, zoo moet men eerst nazien, of er ook twee onder zijn van dezelfde kleur,

Sluiten