Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Harten, schoppen, klaveren, harten, klaveren, schoppen. Heer, vrouw, drie, vier, twee, aas. Hier liggen klaverendrie en klaverentwee op dezelfde rij of naast elkander; men legt dus de twee op de drie en vervangt de ledige plaats door de bovenste kaart van den talon. Is dit b.v. ruiten boer, dan wordt de orde der pakjes:

Harten, schoppen, klaveren, harten, ruiten, schoppen. Heer, vrouw, twee, vier, boer, aas.

Gesteld, dat de kaart, die op de plaats van een ledig pakje komt, klaverenvier was, zoo kwam daardoor weer een plaats ledig, daar onder klaverentwee reeds de drie ligt; deze volgt echter dadelijk op de vier, dus zijn hierop de beide kaarten te leggen, die tot hiertoe het derde pakje vormden.

Bij het leggen moet men natuurlijk bijzonder goed opletten, of er mogelijk eene kaart, hetzij van den talon, of van een spel in de hand op een der zes pakjes kan gelegd worden, of wel öf men twee pakjes tot één kan maken. Want dikwijls wordt het mislukken van het geheele spel veroorzaakt door ééne kaart, die men vergeet te leggen.

Is de patience gelukt, dan moeten in ieder pakje dertien kaarten van dezelfde kleur liggen, de heeren onder, de azen boven.

Opmerking: Deze patience wordt aldus gewijzigd: in plaats van zes worden er negen kaarten gelegd; de heeren zijn niet gebonden aan de ledige plaatsen.

Eer men het spel begint, stelt men vast of de kleurenpakjes in klimmende of dalende orde moeten belegd worden.

De talon mag slechts éénmaal gelegd worden; al het andere naar voorschrift.

Sluiten