Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wordt een bovenliggende kaart van een der talons passend op een der vier pakjes, dan wordt die kaart eveneens op het betrokken pakje geplaatst, waardoor de opvolgende kaart weer vrij wordt en, indien passend, op «en der vier pakjes geplaatst kan worden.

Een verlegging van kaarten van den eenen talon op den anderen is echter niet toegestaan.

Is het spel geheel opgebruikt, dan worden de vier talons van links naar rechts op elkaar gelegd en de kaarten nog eenmaal op de voren omschreven wijze verdeeld. Kunnen dan niet alle kaarten op de kleurenpakjes geplaatst worden, dan is de patience verloren.

De gelukte patience vertoont den harten heer te midden der vier vrouwen.

Wegens het verzamelen der talons van links naar rechts is het voordeelig den meest rechts gelegen talon te bestemmen voor de niet onder te brengen kaarten.

Deze liggen dan bij het voor de tweede maal afnemen van het spel boven en zijn dan minder hinderlijk dan wanneer ze alle achter elkaar verschijnen, nadat er reeds talons gevormd zijn.

De jaargetijden. No. 23.

(Met een whistspel.)

Men neemt de vier azen uit het spel en legt die als grondkaarten in eene verticale rij op tafel. Aan weerszijden van deze rij legt men eene rij van zes kaarten «lk. Zijn er bij deze 12 kaarten bladen, die in opklimmende volgorde en in dezelfde kleur op de grondpakjes passen (het eerst dus de tweeën), dan worden ze op die pakjes gelegd.

De daardoor ontstane open plekken worden zoo lang

Patience's I. 3

Sluiten