Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mogelijk uit het spel, dat men in de hand heeft, aangevuld.

Daarna gaat men zien of er bij de 12 kaarten opeenvolgende zijn, die in dalende orde op elkaar gelegd kunnen worden, hetwelk men dan doet.

De hierdoor ontstane ledice plaatsen worden oonieuw

uit het spel aangevuld. Zoodra de bovenste kaart van een der aldus gevormde hulppakjes in klimmende orde past op de bovenste kaart van een der grondpakjes, worden alle kaarten van het hulppakje op het grondpakje gelegd.

Kaarten, die van het spel afgenomen zijn en niet kunnen worden geplaatst, worden op een talon vereenigd. Deze kaarten worden het eerst gebruikt om ontstane ledige plekken onder de 12 hulppakjes aan te vullen.

Bij gelukte patience krijgt men ten slotte de 4 grondpakjes met de 4 heeren bovenop.

Het spel wordt slechts eenmaal doorgenomen; heeft men dan niet alle kaarten op de grondpakjes kunnen plaatsen, dan is de patience verloren.

No. 24. De voorraad.

(Met een whistspel.)

De vier tweeën worden uit het spel genomen en als grondkaarten op eene rij naast elkaar gelegd.

Daaronder worden de vier bovenste kaarten van het spel in eene rij gelegd als hulpkaarten.

Vervolgens telt men 13 kaarten af, die men, als voorraad in één pakje vereenigd, links van de tweeën op tafel legt. Alleen de bovenste kaart van dit pakje is dus zichtbaar.

Alsnu worden de kaarten een voor een van het spel afgenomen. De kaarten, die in klimmende orde en in dezelfde kleur op de tweeën passen en de kaarten, die in dalende orde en in dezelfde kleur op de hulpkaarten

Sluiten