Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

passen, worden daarop gelegd en aldus worden vier grondpakjes en vier hulppakjes gevormd. De niet passende kaarten worden op een talon verzameld. De hulppakjes worden op de grondpakjes overgebracht, zoodra de bovenste kaarten onderling aansluiten. De ledige plaatsen worden van uit dea-=teten aangevuld. De bovenste kaart uit den voorraad moet geplaatst worden, zoodra zij aan een der grondpakjes of hulppakjes aansluit en ook voor het aanvullen van eene ledige plaats heeft zij den voorrang.

Zijn de vier grondpakjes met de azen bedekt, dan is de patience gelukt.

Om dit doel te bereiken mag het spel driemaal doorgenomen worden.

De Sultan. No. 25.

(Met twee whistspellen.)

Neem uit het spel alle acht de heeren en een hartenaas en schik ze volgens figuur No. 1, namelijk: in de eerste rij, van de linker- naar de rechterhand, ruitenheer, hartenaas en weder een ruitenheer. Op de tweede rij klaverenheer, hartenheer, en klaverenheer. Op de derde rij schoppenheer, hartenheer en schoppenheer. Leg vervolgens de zes eerste kaarten, die achter elkander van het bedekte spel afgenomen worden, open aan beide zijden van de heeren der middelste rij, op de plaatsen, die met 1, 2, 3,4, 5 en 6 aangewezen zijn en den divan voorstellen. (Deze patience kan ook met een divan van acht kaarten gespeeld worden.)

Leg daarna de volgende afgenomen kaarten voor u op een hoopje of talon. Bevindt zich onder de zes nedergelegde zijkaarten, door 1 tot 6 aangewezen een kaart, die óp de heeren of op hartenaas in klimmende reeks en in gelijke kleur past, dan wordt deze dadelijk daarop gelegd

Sluiten