Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het gebeurt dikwijls, dat een der acht zijpakjef opgebruikt wordt, vóór dat de talon uitgeput is; in dit geval wordt deze ledige plaats gebezigd, om er een nieuw pakje te vormen of om er kaarten van de andere hulppakjes op te leggen, ten einde daaronder liggende kaarten vrij te maken.

Zijn nu de kaarten der zijrijen, alsmede de talon, verbruikt, en dus alle kaarten op de azenhoopjes in het midden gelegd, en de heeren bovenop als laatste kaart dezer pakjes, dan is het spel gewonnen, hetgeen bij eenige oplettendheid en berekening, voornamelijk bij het overdragen of verwisselen van het eene zijpakje met het andere, en door vereeniging der kleuren in dalende reeks op deze pakjes, meestal gebeurt.

No. 31. De pyramide.

(Met twee whistspellen.)

Er worden vijf en twintig kaarten van het spel afgenomen en in den vorm eener pyramide gelegd, zie de figuur, namelijk: eene kaart bovenaan, daaronder drie, daaronder vijf, daaronder zeven en onder deze laatste negen kaarten. Uit deze vijf en twintig kaarten wordt eene kaart naar verkiezing uitgezocht, die het voordeeligst is, b. v. als bij de verschillende kleuren zich een aantal kaarten van gelijke waarde voordoen, of als van eene kaart verscheidene volgende van dezelfde kleur mochten voorkomen, dan kiest men er daarvan een uit. Heeft men b.v. een klaverenzes gekozen, dan wordt deze in een afzonderlijk te vormen verticale zijrij gelegd en daarnaast de andere klaverenzes, zoodra zij voorkomt; de overige zessen eveneens, telkens twee van gelijke kleur naast elkander onder de vorigen. Op deze komen in klimmende reeks de in de pyramide voorkomende volgende kaarten van gelijke kleur, zooals

Sluiten