Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vormende azen, worden met de voorkomende passende kaarten in klimmende reeks, zonder inachtneming van kleur, belegd; b. v. op het eerste aas der rij, de eerstkomende twee, dan drie, vier, vijf enz. tot en met den heer; op de volgende azen eveneens. De niet passende, van het spel afgenomen kaarten worden op vijf daaronder gevormde hoopjes of talons gelegd, waarbij het den speler vergund is de kaarten naar verkiezing op den een of anderen talon te leggen, zooals hij dit het voordeeligst acht. Hij moet daarbij trachten zooveel doenlijk de hoogere kaarten, zonder inachtneming van kleur, b. v. de heeren, vrouwen, enz. het onderst en de lagere kaarten op de hoogere te leggen en daarbij zoo goed mogelijk de volgorde in dalende reeks in het oog te houden. Gedurende de willekeurige vorming dezer vijf hoopjes of talons moet men ook de pad niet uit het oog verliezen, daar, als de bovenste kaart op een azenpakje mocht passen, deze eerst weggenomen en opgelegd moet worden, vóór men er eene van de vijf talons of hoopjes wegneemt.

Zijn alle kaarten der pad en der vijf talons verbruikt en de azenpakjes met de heeren bedekt, dan is het spel gewonnen.

Opmerking: Deze patience, ook de schildpad of vlieg genaamd, wordt ook met twee pakjes van dertien kaarten ieder, in plaats van met één, gespeeld; overigens echter zonder eenige wijziging.

Ook kan men zich het spel vergemakkelijken door reeds bij den aanvang de 8 azen er uit te zoeken en op eene rij op tafel te leggen.

Sluiten