Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

haar liggende tweelingpaar, zooals in het gegeven voorbeeld de negen bij de tien, dan is het spel gewonnen.

No. 47. De argelooze.

(Met twee whistspellen.)

Er worden acht kaarten één voor één van het spel afgenomen, naast elkaar op eene rij gelegd, daar onder acht pakjes open, ieder van twaalf kaarten.

Dan ziet men, of er op deze pakjes ook kaarten liggen, die in klimmende orde, doch zonder op de klem te letten, op de eerstuitgelegde acht kaarten passen; legt ze er evenwel niet op, maar dadelijk boven de acht eerste kaarten, om deze open voor oogen te hebben, opdat men de acht pakjes, die erboven komen te liggen, niet verder belegge dan vereischt wordt.

Ware b.v. een van de acht eerste kaarten een zes, dan wordt de zeven juist boven haar geplaatst en daarop dan de acht, negen, tien, enz. tot en met de vijf, die als laatste van het pakje zich weder aan de zes zou aansluiten; of gesteld, eene andere kaart ware eene vrouw, zoo legt men daarop een heer, en daarop een aas, twee, drie enz» tot en met een boer, die zich dan weer bij de vrouw aansluit.

Als men niets meer vindt, dat op de bovenste rij past, dan neemt men het eerste pakje van de onderste rij open in de hand, en legt de kaarten er van in deze rij open op, n.1. van een tot acht, dus één op de ledige plaats van het eerste pakje, de overige naar volgorde op de volgende, totdat het pakje verbruikt is, terwijl men de passende in de bovenste rij legt, en opnieuw tracht men de familiepakjes der bovenste rij zooveel mogelijk aan te vullen; daarna neemt men evenzoo het tweede pakje enz.,

Sluiten