Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LITERATUUROVERZICHT*).

Adatrechtbundel, XVI. Groote Oost en Philippijnen. 's Gravenhage, 1919.

Adriani (Mevr. M. — Gunning), Toradja'sch leven (Eigen Haard, 1916).

Adriani (Dr. N.) en Kruyt (Dr. A. C.), De Bare'e-sprekende Toradja's van Midden-Celebes, 3 deelen, Batavia, 1912—1914, met platen-atlas.

Adriani (Dr. N.) en Kruyt (A. C), Geklopte boomschors als kleedingstof op MiddenCelebes en hare geographische verspreiding in Indonesië, met aanteekeningen, aanvullingen en verbeteringen door Dr. J. D E. Schmeltz en register van J. CE. Schmeltz (Publicaties uit 's Rgks Ethnogr. Museum, Serie U, n° 4). Leiden, 1905 (overgedrukt uit I. A. ƒ. E. XIV, 139 e. v.).

Adriani (Dr. N.), Van Posso naar Todjo (Af. N. Z. G. XLIII, p. 1—46).

Annalen des Kaiserlich-Königlichen Hof museums in Wien, 1899.

Bastian (A.), Indonesien IV. Borneo und Celebes. Berlin, 1889.

Bleeker (P.), Reis door de Minahassa en den Molukschen Archipel, 2 deelen. Batavia, 1856. Boonstra van Heerdt (R.), De berglandschappen, behoorende tot de onderafdeeling Paloe (T. N. A. G. XXXI, p. 618—644).

Buddingh (Dr. S. A.), Nederlandsen Oost-Indië, 3 deelen. Leiden, 1867. Bulletin van het Koloniaal Museum te Haarlem.

Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Ned.-Indië, uitgegeven door het Kon. Instituut v. Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië.

Catalogus der ethnographische verzameling van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, 4e druk (1885), met Supplement I (1894), bewerkt door Mr. J. A. van der Chijs en Supplement II (1901), bewerkt door Mr. L. Serrurier.

Catalogus der Tentoonstelling van landbouw, veeteelt en nijverheid. Batavia, 1893.

Catalogus der afdeeling Nederlandsche Koloniën van de Internationale Koloniale en Uitvoerhandel-Tentoonstelling te Amsterdam, 1883. Leiden, 1883.

Catalogus van de verzameling poppen, weergevende verschillende kleederdrachten van de volken van den Nederl. Oost-Ind. Archipel. Batavia, 1894.

Catalogus van 's Rijks Ethnographisch Museum. Deel I—XVIII. Leiden, 1909—1925.

Catalogus der Tentoonstelling van Oost-Indische weefsels, Javaansche batiks en oud-Indische meubels, 's Gravenhage, 1901.

Catalogus der Tentoonstelling van kleederdrachten in Ned. Indië, voorgesteld door poppen, den Haag, 1894.

Clercq (F. S. A. de), Bijdragen tot de kennis der residentie Ternate. Leiden, 1890. Cl ere q (F. S. A. de), De graf teekenen der Alfoeren in het district Tonsa wang {T. L T. L. Vk. XXI, p. 102—103).

Clercq (F. S. A. de), De huizen in Bolaang Mongondou (T. I. T. L. Vk. XVHI, p. 282). Clercq (F. S. A. de), Nieuw plantkundig woordenboek van Ned. Indië, uitgegeven door Dr. M. Greshoff. Amsterdam, 1909.

1) De vet gedrukte gedeelten van de titels- duiden de in den tekst gebruikte verkortingen aan.

Sluiten