Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Crab (P. van der), De Moluksche eilanden. Batavia, 1863,

De grensstreken tusschen Loewoe en Mamoedjoe in Centraal-Celebes (T. N. A. G. 2e Ser. XXXI (1914), p. 47S—500)-

Dinter (B. C. A. J. van), Eenige geographische en ethnographische aanteekeningen betreffende het eiland Siaoe (T. L T. L. Vk. XLI, 324—389).

Doren (B. J. van), Fragmenten uit reizen in den Indischen Archipel. 2 deelen, Amsterdam, 1858.

Ebbinge Wubben (F. A.), Naar de Talaut-eilanden {T. N. A. G. 2e Ser. VI, p. 201—212).

Encyclopaedie van Nederlandsch Oost Indië. 's-Gravenhage, Leiden, 1917—1921.

Filet (G. A.), Plantkundig woordenboek van Ned. Indië. Amsterdam, 1888.

Foy (Dr. W.), Schwerter aus der Celebes-See (Publ. Kgl. Ethnogr. Mus. Dresden, XII), 1899.

Fragment uit een reisverhaal (7*. N. I. 1856, II, p. I—38).

Frieswijk (E.), Aanteekeningen betreffende den geographischen en ethnographischen toestand van het eiland Tagoelandang (Ti/dsckr. v. Binnenl. Bestuur, XXII, p. 426—438 en p. 469—489). Graafland (N.), De Minahassa. 2 deelen. Haarlem, 1898. Grubauer (Prof. A.), Unter Kopfjagern in Central Celebes. Leipzig, 1913. Hasselt (A. L. van), Ethnographische Atlas van Midden-Sumatra. Leiden, 1881. Heerdt (R. Boonstra van), De noorderarm van het eiland Celebes (7*. N. A. G. 2eSerie,

xxxi, p. 725-765).

Hein (Dr. W.), Indonesische Schwertgriffe (Arm. K. K. Naturhist. Hof mus. in Wien, 1899.

s- 317—358)-

Hoêvell (G. W. W. C. baron van), Het paard in de Gorontalosche landschappen (I.A.f.E. XVII, p. 177—182).

Hoêvell (G. W. W. C. baron van), Korte beschrijving van het rijkje Mooeton (7*. N. A. G. 3e Serie, IX, p. 349—360).

Hoêvell (G. W. W. C. baron van), Nog iets over messinghelmen, -schilden en pantsers in het Oost. deel van den O. L Archipel (ƒ. A. f. E. XVHI, p. 95—99).

Hoêvell (G. W. W. C. baron van), Todjo, Posso enSaoesoe(T. I. T. L. Vk. XXXV, p. 1—47).

Hoêvell, (G. W. W. C. baron van), Über das Abplatten des Schadels und der Brast in Buool (/. A. f. E. VI, S. 190—197).

Holtus (W.), Celebes, onbekende gebieden en volken. Amsterdam, s.a. (1926). Indisch Magazijn.

Internationales Archiv für Ethnographie.

Internationale Fischerei Ausstellung, Berlin, 1880.

Jacobsen (A.), Reise in die Inselwelt des Bandameeres. Berlin, 1896.

Jasper (J. E.), Verslag van de tweede en de vierde jaarmarkttentoonstelling te Soerabaja. Batavia, 1907 en 1909.

Jasper (J. E.), Vlechtindustrie in de Residentie Jogjakarta door Engelbert van Bevervoorde (Tgdsckr. Binnenl. Bestuur, XXXIX, p. 6l vlg.)

Jasper (J. E.) en Mas Pirngadie, De inlandsche kunstnijverheid in Nederl. Indië. I. Het vlechtwerk, II. De weefkunst, 's Gravenhage, 1912.

Kate (P. ten), Het Ende-feest (Af. N. Z. G. 1913, p. 35—55).

Kate (P. ten), Het moraego (Af. N. Z. G. 1915, p. 332—338).

Kaudern (Dr. W.), I Celebes obygder, 2 deelen. Stockholm, s. a. (1921).

Kaudern (Dr. W.), Migrations of the Toradja in Central Celebes. Göteborg, s.a. (1925).

Kaudern (Dr. W.), Om infödingsb&tar i Nederlandska Ost-India och hallristningsbatar i Sverige (Sartryck ur Göteborgs sjöfortsmuseums Irstryck 1924).

Kaudern (Dr. W.), Structures and settlements in Central Celebes. Göteborg, s.a. (1925).

Kr au se (E.), Vorgeschichtliche Fischereigerïte nnd neuere Vergleichstücke (Zeitschrift f&r Fischerei nnd deren Hilfswissenschaften. Bd. XI, Heft 3/4).

Sluiten