Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mededeelingen van het Nederlandsch Zendelinggenootschap.

Meyer (Dr. A. B.) und Richter (Dr. O.), Ethnographische Miszellen. I—II. (Abhandlungen und Berichte des Kön. Zoöl. und Anthr. Ethn. Museums zu Dresden, X). Berlin, 1901—1903.

Meyer (Dr. A. B.) und Richter (Dr. O.), Publikationen aus dem Königl. Ethn. Museum zu Dresden. XIV. Celebes. I, Dresden, 1903.

Meyer (Dr. A. B.) und Schadenberg (A.), Die Philippinen, I. Nord-Luzon. Dresden, 1890.

Moquette (J. P.), De munten van Nederl. Indië (T. I. T. L. Vk. L, p. I—61, 186—207, 326—387, LI, p. 1—21, 33—96, 222—323).

Nederlandsch-Indië Oud en Nieuw.

Nederlandsche Staats Courant.

Netscher (E.) en Chijs (Mr. J. A van der), De munten van Nederlandsch-Indië (Verk. Bat. Gen. XXXI), 1864.

Nobele (E. A. J.), Memorie van overgave betreffende de onderafdeeling Makale ( T. I. T.L. Vk. LXVI, p. 1-143).

Notulen van de algemeene en directievergaderingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. WSmm

NouhuysQ. W. v.), Was-batik in Midden-Celebes (Ned. Indië Oud en Nieuw, X,p. 111—122).

Öosterhoff (W. J.), Oud-Oostindische meubels (Extra Bulletin der Mus. V. d. N. M. t. b. v. n. en Elsevier's geïllustr. Maandschrift 1898).

Padtbrugge (R.), Beschrijving der zeden en gewoonten van de bewoners der Minahassa (B. T. L. Vk. 3e volgr. I. p. 304—331).

Pandecten van het adatrecht, VII.

Publikationen des Königlichen Ethnographischen Museums in Dresden.

Reinwardt (C. G. C), Reis naar het Oostelijk gedeelte van den Indischen Archipel in het jaar 1821. Amsterdam, 1858.

Riedel 0- G. F.), Alte Gebrauche bei Heirathen, Geburt und Sterbefallen bei dem ToumbuluhStamm (/. A. f. E. Vni, p. 89 —109).

Riedel (J. G. F.), De Minahasa in 1825 (T. t. T. L. Vk. XVIII, p. 458—568).

Riedel (J. G. F.), Het landschap Boeooi (7". I. T. L. Vk. XVIII, p. 189—208).

Riedel (J. G. F.), Nord-Selebische Pfahlbauten (Z. f. E. 1872, p. 193—197).

Riedel (J. G. F.), Über kttnstliche Verbildung des Kopfes (Z. /. E. 1871, p. 110—m).

Roep (B.), Hygiëne op de Talaud-eilanden (7". B. B. LUI (1917), p. 414—433).

Rosenberg (C. B. H. von), Der Malayische Archipel. Leipzig, 1878.

Rosenberg (C. B. H. von), Reistochten in de afdeeling Gorontalo. Amsterdam, 1865.

Rouffaer (G. P.), Over Ikafs, Tjindts, Patoto's en Chiné's. 's Gravenhage, 1902.

Sarasin (Dr. P. und F.), Reisen in Celebes, ausgeführt in den Jahren 1893—1896 und 1902 — 1903. Band I—II. Wiesbaden, 1905.

Schröder (E. E. W. G.), Gorontalosche Woordenlijst, 'sGravenhage, 1908.

Schuyt (P.), Het tegenwoordige landschap Todjo (Af. N. Z. G. LIX, p. 262—292).

Schwarz (J. A. T.), Ethnographica uit de Minahassa (I. A. f. E. XVIII, p. 44—6% met pL IV—VI). v

Schwarz (J. A. T.% Afanêwas (Af. N. Z. G. XLV1I, p. 101—124). Schwarz (J. A. T.), Tontemboansch-Nederlandsch Woordenboek. Leiden, 1908. Shelford (R.), Illustrated Catalogue of the Ethnogr. Collection of the Sarawak Museum. I. Musical instruments (Journ. Str. Branch R. Asiat. Soc Singapore, 1904). Spat (C), Bamboekokers uit Loewoe (Elsevier's Maandschrift, 1912, II).

Spat (C), Schilden van buffelleer uit Loewoe (Het N. I. huis Oud en Nieuw, 1(1913—1914), p. 156—160).

Spreeuwenberg (A. P. van), Een blik op de Minahasa (7". N. I. VII, 4, p. 161—2141 3°3—3*3, VIH, I, p. 23—49).

Sluiten