Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Stokking (H. J.), Gebruiken bij zwangerschap en geboorte op Talaoet (Af. N. Z, G. LXIII, p. 219—229).

Stokking (H. J.), Over den godsdienst der Talaureezen (Ned. Zendingsbode 1912, p. 221). Tonnet (MA Sangireesche kofo-weefsels (Elsevier's Maandschrift, 1906, II, p. 164—175). Treffers (F.), Het landschap Laiwoei in Z.-O. Celebes (T. N. A. G. 2e Ser. XXXI, p. 188- 221). Tijdschrift van Binnenlandsch Bestuur.

Tijdschrift van het Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap.

Tijdschrift van Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, uitgegeven door het Batav. Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Tijdschrift van Nederlandsch Indië.

Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Vuuren (L. van), Bruggenbouw bij de Toradja's (Reflector, 1906, S. 97). Walcheren (P. M. van), Ornamentiek bij de Toradja's (Ned. Indië Oud en Nieuw, I, p. 147—157)-

Web er (L.), De grensstreken tusschen Loewoe en Mamoedjoe in Centraal-Celebes (7*. N. A. G. 1914, p. 475—500).

Weber (Prof. Dr. M.), Ethnographische Notizen ttber Flbres und Celebes (f. A. f. E. III, Supplement).

W i 1 k e n (G. A.), Het afplatten van het voorhoofd bij de Alfoeren van de Minahassa ( T. I. T. L. Vk. XXI, p. 374-376)-

Zeitschrift für Ethnologie.

Sluiten