Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

Bladz.

Inleiding v

Lijst der Serieën vn

Alphabetische lijst der schenkers IX

Literatuuroverzicht x

Lijst der platen xix

MIDDEN-CELEBES. groep m.

1. Ge vel versieringen i

2. Huisraad, a. Matten i

b. Slaapsteden 3

c. Gereedschap om vuur en licht aan te steken 3

d. Manden, doozen, tasschen en zakken . 4

e. Overig huisraad 10

groep IV.

I. Jacht 12

3. Vischvangst 14

groep V.

Land-, tuin- en boschbouw; veeteelt 16

groep VI.

I. Draagmanden 19

II. Booten en onderdeelen daarvan 21

IH. Paardentuig 22

groep VIL

Handel. Maten en gewichten. Munten 22

groep VIII.

1. Grondstoffen 22

2. Boomschorsbewerking 23

3. Smederij 39

4. Houtbewerking 30

5. Weven 30

Sluiten