Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

groep v.

Bladz.

Land-, tuin en boschbouw, vee- en insectenteelt 89

groep vi.

Middelen van vervoer 90

groep vil

Handel. Maten en gewichten. Munten 93

groep vm.

Verkrijging van grondstoffen en hunne bewerking. Inheemsche nijverheid 94

groep ix.

I. Aanvalswapens. I. Lansen 96

2. Dolken en messen 96

3. Zwaarden 97

II. Verdedigingswapens 98

III. Oorlogskleeding 99

IV. Eereteekenen 100

groep x.

I. Staatsie- en bruiloftskleeding 100

II. Staatsiewapens 102

UI. Staatsievaartuigen 102

groep xi.

1. Muziekinstrumenten 103

2. Dansattributen 104

3. Spelen 106

groep xh.

Godsdienst. Genees- en heelkunde. 107

SANGIR- EN TALAUT-EILANDEN. groep i.

Spijs en drank. Opwekkende middelen 110

groep n.

Kleeding en sieraden m

groep iii.

Bouwkunde en huisraad 114

groep iv.

Jacht en vischvangst 116

Sluiten