Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1926/389. Vischmand, als voren, doch het bovenste gedeelte der wanden dicht, het onderste en de bodem a jour gevlochten. Om den rand van buiten en van binnen een met paren rotanreepen bevestigde bamboehoepel. Een rotanreep vormt een hengsel. M.

H. 20, dm. 21 cM.

1926/668. Als voren, doch ovaal in doorsnede, naar onderen breeder wordend, van ongekleurde rotanreepen diagonaal a jour gevlochten. Langs den bovenrand ter versterking eenige door paren rotanreepen bevestigde hoepels. M.

H. 26,5, dm. 11 X 20 cM-

GROEP V.

Land-, tuin- en boschbouw; veeteelt1).

2067/1*). Rijstschuur*) (model), op zes palen rustende, rechthoekig; vier palen aan de hoeken en twee, die de langste zijden halveeren, verbonden door een, naar alle zijden uitstekend balkenraam, waarop een bamboevloer rust, door rietstengels aangegeven. Die rietstengels, die in de breedterichting loopen, in de lengterichting vastgezet door twee eroverheenloopende bamboelatten, die aan de onderliggende balkjes zijn vastgesjord. Op den bovenkant dezer palen rusten in breedterichting en vastgezet door inlating van een rechthoekig stuk hout drie balkjes, rechthoekig in doorsnede, en hierop rust een houten vloer. In de buitenzijde der uiterste balken ingesneden: RANTE (vermoedelijk afkorting van Rante Pao). De palen aan de bovenzijde ingesloten door een rechthoek van planken, aan de onderzijde op gelijke hoogte, terwijl de bovenzijde in breedterichting tegen de onderzijde en in lengterichting bijna gelijk met de bovenzijde der balkjes komt. Hierboven komen de wanden, die met inkepingen en uitsteeksels in elkaar passen, zoodanig dat elke wand naar beide zijden aan de basis een uitsteeksel heeft, dat eerst onder een bocht en daarna verticaal oploopt. Op de wanden is eene versiering aangebracht in horizontale banden. De grondkleur in hoofdzaak zwart, terwijl in rood en wit, soms ook donkergeel, rechtlijnig of gekruld snijwerk is aangebracht. De middenband bestaat uit rechthoeken. De versiering als geheel beschouwd symmetrisch. In een der breedtewanden is een vak van de middenbandversiering tot deur gemaakt, terwijl daaronder als platform de vloer met een rechthoekig stuk uitsteekt, welk stuk op de boven- en onderzijde als de wand is versierd. In lengterichting rusten met inkeping op de breedtewanden twee balkjes, die over die wanden uitsteken en hierop rust het dakgestel van houten en bamboelatten 4) (mogelijk symbolische voorstelling van een buffelkop). De schuin naar buiten oploopende dakstukken in driehoekvorm in voor- en achtergevel in hoofdzaak op dezelfde wijze als de wanden versierd; alleen het bovenstuk wordt gevormd door eene driehoekige bandversiering, door een dito band als loodlijn op de basis in twee deelen verdeeld en in elk dier deelen een gekleurd rad, waarop

1) Literatuur: Adriani en Kruvt, II, 229—298. — Meyer nnd Richter, 79—81. — Med. Ene. Bureau, afl. II, p. 137. — Kruyt, T. N. A. G. 2= Ser. XXVI (1909), p. 373—375Idem, T. I. T. L. Vk. LXIII (1924), p. 323—356. — Idem, De beteekenis van den natten rijstbouw voor de Possoers (Kol. Studiën, n° 4, Se jaarg. Aug. 1924), p. 33—53. — T. N. A. G. 2« Serie, XXXI (1914), p. 496—498. — Kaudern, I Celebes obygder I, 548, bild 180. — BoONstra van Heerdt, T. N. A. G. 2= Serie XXXI, p. 622. — Van Hoêvell, T. I. T. L. Vk. XXXV, 26, 41. — Kruyt, M. N. Z. G. XXXIX, 129—153. — Kaudern, Structures and Settlements, p. 49—54 met fig. 25—27: paddy-barns.— Kruyt, B. T.L. Vk. LXXX (1924), p. 143—181.

2) Serie 2067 aankoop April 1925.

3) Vgl. Grubauer, Unter Kof f jager n in Central-Celebes, fig. 127, 128, 134—136, 142, 153 en 154. — Adriani en Kruyt, De Bare^e-sprekende Toradja's van Midden-Celebes, II, 153.

4) Grubauer, p. 267, fig. 154.

Sluiten