Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1926/912. Lans, als voren, doch de punt rietbladvormig, in een dikken, vierkanten steel uitloopend. Scheede van twee stukken donkerbruin hout, achthoekig, met eikel* vormig ondereinde en poortvormig uitgesneden boveneinde. Steeking van ijzer. om een korte schacht van donkerbruin hout. M.

L. 98, 1. punt 24,5, br. 2,5, dm. schacht 2,2 cM.

1926/919. Als voren, de punt van boven het breedst en van daar geleidelijk overgaande in den afgeknot kegelvormigen steel. Zonder scheede en steelring. De schacht van palmhout met ijzeren punt aan het einde. M.

L. 151, 1. punt 34,6, br. 2,3, dm. schacht 2,5 cM.

43/2. Als voren, de punt met duidelijken middenrug aan weerskanten, de steel afgeknot kegelvormig. Breede, geelkoperen bus, het onder- en boveneinde versierd met eenige rijen omgekrulde spiralen en reliëf, het boveneinde kraagvormig. Schacht van palmhout, in een ijzeren punt uitloopend. Gekocht te Batoe makoeni, een dorp aan de Bongka-xWva, benoorden Posso.

L. punt 29,3, br. 3,5, I. schacht 159, dm. 2,1 cM.

1926/916 en 921. Als voren, doch de punt in het midden het breedst en van daar geleidelijk overgaande in den afgeknot kegelvormigen steel. De schacht van palmhout, bij n° 921 van onderen verdikt, zonder ijzeren punt. M.

L. 99,5 en 168, 1. punt 32,5 en 32, br. 2,9 en 3,3, dm. schacht 2,2 en 2,1 cM.

1926/918. Als voren, doch de punt van boven het breedst, met middenrug, de steel cylindervormig. Bus van geelkoper met ingegrifte bladfiguren en met vier rondgaande ruggen. Korte steel van roodbruin hout. AI.

L. 142, 1. punt 33,5, br. 3, dm. schacht 2,5 cM.

1936/929. Als voren, doch de steel afgeknot pyramidevormig, scheede van bruin hout, breed en plat uitloopend, met drie diagonaal gevlochten rotanbanden omwonden, het boveneinde met ingesneden driehoeken. Bus van zilver (?) met drie horizontale en twee zigzagbanden, gevuld met gedreven of ingegrifte bladranken. Schacht van bruin hout met drie ingegrifte, rondgaande ringen aan het ondereinde. Al.

L. 163, 1. punt 33,8, br. 2,2, dm. schacht 3,5 cM.

1926/905. Als voren, doch zonder scheede en bus, de punt ongeveer in het midden het breedst, geleidelijk in den afgeknot kegelvormigen steel overgaande. Schacht van palmhout met ijzeren punt. AI.

L. 181, 1. punt 37, br. 2,5, dm. schacht 1,6 cM.

1926/902. Als voren, doch de punt lang en smal, van boven het breedst, geleidelijk overgaande in den zeskantigen steel. Cylindervormige, ijzeren bus. Schacht van palmhout, van boven met ingesneden, rondgaande ringen, van onderen puntig uitloopend. M.

L. 177, 1. punt 39,1, br. 2,3, dm. schacht 1,7 cM.

1926/915. Als voren, doch de punt ongeveer in het midden het breedst en geleidelijk in den cylindervormigen steel overgaand. Zonder bus. De schacht als voren, doch zeer kort, niet puntig uitloopend, met vijf ingesneden ringen aan het boveneinde. AI.

L. 99,5, 1. punt 29,3, br. 3, dm. schacht 3,1 cM.

1936/901. Als voren, de punt en de steel als bij n° 915, doch roet korte zilveren (?) bus, met ingegrifte bladkrullen en geplooid ondereinde. De schacht van palmhout, als voren, doch langer en met slechts twee ingesneden ringen aan het boveneinde, van onderen puntig uitloopend. AI.

L. 162,5, 1. punt 33,4, br. 3,5, dm. schacht 2,1 cM.

1926/920. Als voren, de punt smal, met middenrug, de steel cylindervormig. De schacht van lichtbruin hout, van boven verdikt, de steelring van hoorn (?). M. L. 161, 1. punt 23,5, br. 2, dm. schacht 2,1 cM.

Sluiten