Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

254/231) Prahoe pelang*), model. De bodem plat, de beide stevens weimg naar toven gericht en scherp uitloopend, de zijden bijna recht Met een zitbank. Bijgevoegd een pagaai met krukvormig handvat en recht afgesneden blad, en een bamboekokertje. Menado.

L. 56,5, br. 8,5, h. 7 cM.

1008/266»). Handelsvaartuig (penise), Europeesch model^ de buitenzijde gnjs geverfd Scherpe kiel, de eene hoek recht, de andere stomp. Een der stevens naar boven gekruld en met snijwerk en reliëf versierd, de andere steven beschadigd. Ook de drie masten met zeilen van wit katoen en een met vlag zijn evenals de pagajen beschadigd. Het dek kan door een losse plank gesloten worden. Tontolt.

L. 170, br. 31, h. 25 cM. .

1008/265*). Handelsvaartuig (penise), Europeesch model, als voren, dochiminder ^schadigdrrnet mast en zeil. In het midden van het dek een vierkant uik.De voorsfeven eenigszins opgehoogd. De boegspriet sterk vooruitstekend. Met gaffel, gaffelfluit, boom en drie fokken. Tontoli.

L. 109, br. 24, h. 18 cM.

1008/267'). Zeilvaartuig (padjala), Europeesch model, met drie masten en vijf zeito tWfokken). De kajuit hoog oploopend, met twee rijen poortvormig snijwerk versierd De voorsteven lang en snavelvormig, de achtersteven recht afgesneden De IchanSeeding en de wanden der kajuit geel en wit, daaronder een zwarte streep. Overigens ongekleurd. Tontoli.

L. 97, br. 27,5, h. 39,5 cM.

GROEP VII.

Handel. Maten en gewichten. Munten*).

43/132. Koperstuk7), afgeknot pyramidevormig. Op de achterzijde: 1818, op de voorzijde: „2 st" (stuivers) in een vierkant L. 2,6, br. 1,8, d. I cM.

43/127. Acht koperen munten»), voorkant: een haan met het Maleische bovenschrift: «lï (het Maleische land). Achterkant: £aT oU (een klpèng) met het

jaartal fffv (i*47)-

Dm. 2,1 cM. .ju v.

43/128. Zeeuwsche duit, voorzijde: wapen van Zeeland met het randschrift: Luctor et enter go. Achterzijde met het jaartal 1727 »). Dm. 2,2 cM.

1) Cat. Int. Fisch. Ausst. Berl. Me 4.

2) Ene. v. N. I. Aanv. en Wyt. 119, s. v. félang.

3) Cat. Bat. Tent., p. 193, n° ao73-

4) Cat. Bat. Tent., n» 2074.

t ^t^C^C^lebes, I, 50. - riedel, T. I. T. L. Vk. XVIII 546-549; Netscher en van dÈr Chijs (Verk. Bat. Gen. XXXI), p.^91 «j»o ™£• l^,^ Z Moquette, De munten van Ned. Indü (T. I. T. L. Vh. LI), pl. XXVIH, fig. 573 576. -

Kaudern, o. c. I, 99~IO», „ „, XI fi. n0 _ Moquette, Dt munten van Ned.

81 Netscher en van der Cmjs, l. c. pl. xi, ng. 110. ^ T t r r r Vh

Indü 'T. I. T. L. Vk. L), p. 335 ■«* pL XII, fig. 288. - van Hoêvell, T. I. T. L. Vk.

X 9?Moquette, De munten van Ned. Indü (T. I. T. L. Vk. XUX), p. 324 netpl.I, "B- *• Netscher en van der Chijs, 1. c. pL LH, fig. 21b.

Sluiten