Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERBETERINGEN EN BIJVOEGSELS.

Deel XVIII, bic 82, n. 2, bij te voegen: Nobele, Makale {T. I. T. L. Vk. LXVI),p. 14—15. Deel XVIII, blz. 87, n. i, bij te voegen: Nobele, Makale (7*. I. T. L. Vk. LXVI),p. 68—70. Deel XVIII, bic 90, n. 3, bij te voegen: Nobele, Makale (T. I. T. L. Vk. LXVI), p. 88—89.

n. 4, bij te voegen: Nobele, Makale (T. I. T. L. Vk. LXVI),p. 70—88. Deel XVIII, bic 92, n. i, bij te voegen: Nobele, Makale (7*. I. T. L. Vk. LXVI),p.89—93. Deel XVIII, blz. 98, n. 5, bij te voegen: Nobele, Makale (T. I. T. L. FB.LXVI),p. 19—33.

Deel XVIII, bic 99. Na 1904/315 bij te voegen:

793/9. Tokkelinstrument (toelalo1), bestaande uit een kam van lenggoea-hout, met bekvormig gefatsoeneerde uiteinden, waarvan de benedenzijde convex, de bovenzijde over de eene helft recht en over de andere concaaf is, waarover een geelkoperen snaar is gespannen. De benedenrand is bevestigd in de inkeping van een bamboekokertje, welks ondereinde in een schijfje klapperdop is gestoken, dat op een halven klapperdop rust. — Dit instrument dient hoofdzakelijk tot begeleiding van zang en is afkomstig uit Batiggai.

H. 14,5, 1. kam 31,5 cM.

Deel XVIII, blz. 99, n. 7, bij te voegen: Nobele, Makale (T. I. T. L. Vk. LXVI), p. 6—9, 38—62, 66—68.

Deel XVIII, bic 129, bij te voegen:

2072/1'). Hoofddoek, van geklopte bruine boomschors, met sap van w/a-vruchten ingesmeerd*), zoodat het buitenvlak glanzend is. Posso. L. en br. 77 eM.

Deel XVIII, blz. 137. Volgens Dr. Kaudern zijn de onder i. beschreven kleedingstukken geen schouderdoeken, doch hoofdbanden (lalt).

Deel XVIII, blz. 145, bij te voegen:

2072/2. Rok, van geklopte boomschors, schuin gestreept door de indrukken van den /i^ia-klopper. Posso. L. 110, br. 64 cM.

Deel XIX, blz. 25, r. 18 v. b. staat: vpongkalagi", lees: gpongkakagi."

Blz. 37, r. 14 v. b. staat: „1927/904", lees: 1926/1904.

Blz. 46, r. 8 v. b. staat: Bakoe, lees: Batoe.

Blz. 47, r. 2 v. b. staat: Tomasa, lees: Tamasa.

Bic 47, r. 5 v. b. staat „hout", lees: „hoorn".

Blz. 52, r. 2 v. b. staat: „buffelhuid", lees: „hertehuid".

Blz. 55, r. 15 v. o. staat: „ebbenhout", lees: „palmhout".

Blz. 59, bij n° 2017/13. Familiesieraad (kandaoere), bij te voegen Literatuur: Indonesisch Kra-

1) de Clercq, Bijdragen, 131 met pl. IV, fig. 1.

2) Serie 2072 don. Mevr. van Epenhuyzen—de Bruïne, Sept. 1925.

3) Adriani en Kruyt, Geklofte boomschors (/. A. f. E. XIV, p. 144).

Sluiten