Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING.

Omtrent de fondsen, tot dit tweede deel geraadpleegd, is het volgende op te merken.

Public Record Office, Londen. — Van de Admiralty Records geldt hetgeen reeds op bl. XI der inleiding tot het eerste deel is gezegd. Slechts drie stukken er uit kwamen mij tot mijne verzameling geschikt voor (zie de lijst hierachter op bl. 341). Deel 11 van de Miscellanea der Pepys-collectie in het Magdalene Ooilege te Cambridge bevat een inventaris der Admiraliteits-archieven uit het jaar 1689 („public papers then resting in the office of the Secretary of the Admiralty of England, and since by him delivered over to the present Commissioners for executing the office of the Lord High Admirall, 9 March 1689"). Er blijkt, dat er toen niets meer aanwezig was dan thans.

State Papers Domestic. — Vgl. de inleiding tot het vorig deel, bl. VI. De bewerker der CaZendar-deelen voor 1672 en volgende jaren, de heer F. H. Blackburne Daniell, is eenigszins anders te werk gegaan dan Miss Everett Green, die de deelen van vroegere jaren verzorgd heeft. Deze gaf de bescheiden meest zeer verkort weer, en drukte er enkele in extenso in haar inleiding af: de heer Blackburne Daniell daarentegen neemt geen stukken in zijn inleidingen op, doch verkort in het werk zelf de gewichtigste bescheiden niet of zoo weinig, dat wij geen aanleiding hebben gevonden, eenig stuk naar het origineel te doen overschrijven 1). Hier volge een overzicht der deelen 1671—'72, 1672, 1672—'73, 1673,1673—'75, voor zoover zij voor ons onderwerp belang hebben:

1671—'72 bh 141, WUliam Noye te Penzance; moeilijkheden bij de werving van zeelieden; — bil. 160, 202, Phineas Pett, master

1) Een andere oorzaak van het sterk overwegen der Fransche stukken in dit deel in vergelijking tot de Engelsche, is de ruime publicatie van Engelsche relazen omtrent de zeeslagen van den derden Engelschen oorlog die reeds in de Darfcmouthpapers geschied is (zie inleiding tot vorig deel, bl. XXVIII).

Sluiten