Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Francis, bericht over de vloot (28 Mei); — bl. 278, „May 31. Inlaad

advioea received that day" (over de Holl. vloot); bil. 279, 301,

kolonel James Harnilton aan Arlington, uit de vloot (31 Mei en 6 Juni);

— bil. 294, 310, kapt. Richard Haddock uit de vloot (4 en 8 Juni);

— bl. 306, kapt. Richard Rooth uit de vloot (7 Juni); — bil. 313, 357, 467:

kapt. Hartgill Baron uit de vloot (9 en 19 Juni, 8 Aug.); bil. 314,' 466

Sir C. Lyttelton uit de vloot (9 Juni en 2 Aug.); — bl. 411, Sir Edward Spragg uit de vloot (10 Juli); — bl. 420, „Inlaad advices received 12 and 14 July" ( de Holl. vloot op de kust); — bil. 448, 454: Schomberg aaa Arling-' ton, 31 Juli, 2 Aug. (zijn twist met Prins Robert); — bil. 490, Philip Bicker-

staffe, aan boord van de Royal Prince, over den slag bij Kijkduin 1); bl.

622; anoniem relaas van den slag; — bl. 523, relaas van kapt.' Guy, aan boord van de Henrietta.

1673—1575 bl. 103, „answer of the Earl of Arlington to the charges agaiast him in the House of Commons" (verdediging van het verbond met Frankrijk en van zijne staatkunde in 1672).

State Papers Foreign. — Holland. — Vgl. Brugmans, Verslag 136 vv. — Een gedeelte der door mij opgenomen stukken heeft eerder dan op de maritieme geschiedenis in eigenlijken zin, op de verhouding van Oranje tot Engeland betrekking. Ik ben die stukken toch niet voorbijgegaan, wijl zij een onderwerp behandelen van zoo centrale beteekenis voor de geschiedenis van het jaar 1672, dat ook degeen die de maritieme geschiedenis van dat jaar bestudeert, er nut van hebben zal. Ik kom op de hier bedoelde bescheiden in het vervolg dezer inleiding terug. — De brieven van anonymi aan Williamson, uit de reeks der News Letters opgenomen, zijn in dit stuk van de volgende handen:

Hand D 2). — Nederlandsch. — Schrijft 20 Juni 1672 uit Antwerpen, 27 Mei 1673 uit Haarlem.

Hand L. — Engelsch. — Schrijft 4 Juni 1672 uit Amsterdam.

Hand. M. — Engelsch. — Schrijft 14 Juni 1672 uit Amsterdam. — Deze tekst komt mij voor, translaat te zijn uit het Nederland sch.

Hand N. — Engelsch. — Schrijft 20 Juni 1672 uit Amsterdam. — Ook deze tekst schijnt uit het Nederlandsch vertaald.

Hand O. — Engelsch. — Schrijft 25 Juni 1672 uit Rotterdam 3).

Hand P. — Nederlandsch. — Schrijft Juli 1672, 19, 26 Juni, 3 Juli, 7, 21, 24 Aug. 1673, steeds uit Amsterdam. — Een brief

1) Op bl. 520 geeft de Calendar ons n°. 197, dat ook in S. P. Domestic voorkomt; op bL 529 ons n*. 203.

2) Casteleyn; zie inleiding tot vorig deel, bl. XXH.

3) Vermoedelijk Robert Custis, vermeld hiervóór, bl. XI.

Sluiten