Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1676 (ons n». SST); — 111—'12: de Bétmine aan Vivonne, 18 en 20 April 1676; — 113: „rendez-vous donné a 1'armée navale le 18 avril 16T6": — 118: hier lijmt Sue twee stukken aaneen, die gescheiden behooren te blijven. Op bl. 118 heeft hij, onder het verkeerde opschrifl: „relation officielle de Vivonne", ons n". 245, dat bij hem loopt tot „mouvement" (wat bij ons

op bil. 401—'02 dan nog verder volgt, is bij Sue weggelaten); op bL 120

'21 drukt hij, ten onrechte als gedeelte van hetzelfde stuk, ons n». 248.

126—'29: Vallavoire aan Seignelay, 30 April en 8 Mei 1676; — 131: .enquête sur le combat oü M. d'Almeras fut tué"; — 136: „ordre de M. le due de Vivonne" (ons n°. 243); — 136: .relation de M. Duquesne" (ons n°. 247, doch zonder de kantteekeningen van Colbert); — 153: „combat devant Palerme" (onsn°. 255),—169: „traduction d'une lettre écrite de Palerme";— 164: Coëtlogon aan Colbert, 3 Juni 1676; —165: Lodewijk XIV aan Vivonne. 13 Juli 1676.

Affaires Etrangères, Parijs. — De serie „Angleterre" der „Correspondance politique"; zie inleiding op vorig deel, bl. XXTV.

Biblothèque Nationale, Parijs. — Over de „Mélanges de Colbert'* zie inleiding tot vorig deel, bl. XXV; over de „Cinq cents de Colbert" zie Blok, Verslag, 17.

Bïbliothèque du Ministère de la Marine, Parijs. — Catalogus des hss. door Ch. de la Roncière (Paris 1907). Nadat de eigenlijke marine-archieven naar de Archives Nationales waren overgebracht, heeft niettemin het Ministerie van Marine aan de Rue Royale' eene bibliotheek van hss. behouden, waarvan ik onderzocht heb de deelen Q- 184, Or 185 en 142.

Rijksarchief, Stockholm. — Oxenstierna af Cronenborg: Kernkamp, Verslag, 80. — Extranea 17 : ibidem, 83.

Rijksarchief, Kopenhagen. — Relationer Holland en Ausl. Konzepte: zie inleiding tot vorig deel, bl. XXV—XXVI.

Archief, Lubeck. — Over Huneken en zijne berichten zie Kernkamp, Saltische Archivalia (R. G-. P. kleine serie 4), bl 127 w. Door Kernkamp zijn daar een reeks zijner dépêches (van 6 Aug. 1672 tot 25 Maart 1673) afgedrukt; daaronder ook onze n08. 90, 91, 109 geheel, en 115 grootendeels; niet onzen08 84 en 116.

De literatuuropgave van bl. XXVI vv. der inleiding tot het vorig deel is voor dit deel aan te vullen met de herinnering, dat in plaats van Aitzema thans het vervolg op diens werk door Sylvius te raadplegen is (Amsterdam 1685—'99), benevens van Donselaer's Ontroerd Nederlandt (Amsterdam 1674—76), en Valckenier's Verwerd Europa (Amsterdam 1675). Voor de staatkundige geschiedenis van het jaar 1672 zijn van gewicht Japikse's uitgave

Sluiten