Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Notulen van Hop en Vivien (Amsterdam 1904), het tweede deel van Arlington's Letters uitgegeven door Thomas Bebington (London 1701), Miss Violet Barbour's Arlington (Washington 1914), en het eerste van Rousset's Histoire de Louvois (Paris 1862). — Van Philippe le Valois, marquis de Villette Mursay (zie ons naamregister op Villette) bestaat een Mémoire de mes campagnes de mer, 1672—1684, uitgegeven door Monmerqué voor de „Société de 1'Histoire de France", Paris 1844.

Bij de volgende bladzijden heb ik eene aanteekening te plaatsen:

Bl. 92—93. — Over de personen van Hildebrand en Timeus weet ik niets naders mede te deelen. — Evenmin over Snigler en Geselle (bl. 125), of óver Francois de Vliegher (bl. 136).

Bil. 99, 142, 156 (deze laatste bladzijde moet in het personenregister worden toegevoegd). — Sidney Godolphin vertegenwoordigde Karei II in het hoofdkwartier van Lodewijk XIV, evenals de hertog van Monmouth (bil. 156, 167, 169—70, 188). — Sir William Godolphin is Britsch gezant te Madrid (bl. 158).

Bl. 100. — Twee der namen zijn niet goed gelezen. Men leze voor de Larin: de Kervin; voor de Kessan: de Kerjean.

Bl. 104: — Dé graaf de Canaples was volontair aan boord van den Franschen admiraal en werd in den slag bij Solebay gewond {Calendar 1672, p. 165).

Bl. 105. — Louis de Duras, marquis de Blanquefort, was sedert jaren in Engeland gevestigd. Hij behoorde tot de hofhouding van den hertog van York.

Bl. 109. — „A-vis d'Angleterre". — Dat op bl. 109 blijkt, voor de eerste alinea, vertaling te zijn van een brief van Matthew Wren aan Williamson, Southwold 6 a. m. (Calendar 1672, p. 83); de tweede alinea is vertaald naar een brief van Surgeon J. Knight aan Williamson, Southwold 10 a. m. {Calendar 16721. a. p.). Het bericht uit Harwich op bl. 110 is vertaald uit een brief van Silas Taylor aan Williamson, 12.15 p. m. (ibid. 86); de schrijver van het volgende bericht heet niet Kampthorn, maar Camborne (ibid. 86). Het bericht op bl. 111 is van Richard Bower (ibid. 84), en

Sluiten