Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nemen; deze souvereiniteit zal dóór den Prins worden bezeten onder garantie der beide koningen *).

Van de ontvangst van dit driemanschap door den Prins is verslag gegeven door Seymour in Engeland, door van Beuningen in de Staten van Holland. Seymour, die van den Prins regelrecht naar Engeland vertrok om de dépêche der ambassadeurs van 8 Juli over te brengen, bericht na zijn aankomst te Londen op 21 iJuli, „that the Prince of Orange is not yèt inclined to hearken to what has been proposed to him" 2); van Beuningen verhaalt, dat de drie heeren den Prins alleen te spreken hebben verzocht; dat zij hebben aangedrongen op onmiddellijke overgave van Sluis, Vlissingen en den Briel „off dat andersints andere mesures souden nemen"; dat de Prins schriftelijke zekerheid verlangd heeft, dat de steden die men Engeland inruimen zou, niet inderdaad den Franschen in handen zouden vallen ; dat de heeren zoodanige zekerheid niet hebben willen geven, waarop de Prins zijn verzoek schriftelijk, in een hun medegegeven brief aan Buckingham en Arlington, heeft herhaald 3). In hun antwoord van 17 Juli uit Bokstel, overgebracht door Sylvius, waarschuwen Buckingham en Arlington tegen verdere pogingen, wantrouwen tusschen Engeland en Frankrijk te zaaien. Om den Prins van de hopeloosheid daarvan te overtuigen, zenden zij hem het daareven gesloten tractaat van Heeswijk, en de nieuwe voorwaarden van Frankrijk en Engeland toe, waarop beide mogendheden binnen tien dagen antwoord verlangen4). Onder

1) N°. 75 hierachter.

2) Cal. 1672, p. 334.

3) Hop en Vivien, 210. — Deze brief van den Prins is bewaard; niet in de reeks State Papers Holland bij de andere stukken over de zending van Buckingham en Arlington, doch in de reeks State Papers Arclwoes, 101 fol. 16. Hij wordt aangehaald door Miss Barbour in haar Arlington, 197: „William's reply was to ask once more that the kings would inform him of the lowest conditions acceptable to them".

4) Secr. Resol. Holland op 20 Juli 1672. — Daar deze brief bij Wagenaar slechts kort is weergegeven, en niet ieder de Secrete Resolutiën van Holland bij de hand heeft, druk ik hem, naar den tekst in R. O., Holland 192, hier voor den belangstellenden lezer af:

„Au camp a Boxtel. — Monsieur. Nous avons receu la lettre que V. A. nous envoya par Messrs. Germain et Sylvius, dans laquelle elle temoigne de souhaitter que la negotation entre les deux Roys et 1'Estat des Provinces-Unies ne se traisne plus en longueur, mais que cl'mie veüe il puisse voir au plus tost ce que les dites deux Majestés désirent d'eux. A 1'égard de S. M. T. C, n'ayant point receu response a ses propositions en tant de jours, sans les instances

Sluiten