Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Beuningen 1 ).iêds de Republiek toch geruïneerd moest worden, dreigde de laatste, zou zij zich nog liever aan Frankrijk overgeven, dan tusschen Engeland en Frankrijk te worden verdeeld; „he laughed to thinke what a game we played for ourselves in suffering them to be lost; wee could last but three yeares af ter them" 2)t De Rijngraaf verklaarde, „that though the Prince was not to seék an offer of sovereignty. yet he would be willing enough to take it if the people gave it him. That the ambassadors saying only to van Beuningen, that the King would take it well, and desire it should be given him, certainly the thing would be done." — „Well", antwoordde Arlington, „but what shall wee gett, if wee doe this for the Prince of Orange?" — „What would you aske?" zei de ander. Daarop stond Buckingham, die minder toeschietelijk was dan Arlington, ten laatste eenige moderatie toe, maar zóó weinig, dat de Rijngraaf de schouders ophaalde; intusschen hij zou het den Prins overbrengen en zoo spoedig mogelijk terugkeeren.

De ambassadeurs hebben daarop den geheelen dag van den 2B,ten op dien terugkeer gewacht, doch vruchteloos 8); den 268ten vertrokken zij naar Gent, waar zij een brief van den Rijngraaf ontvingen „long and particular in complaints, with two lines of civility from the Prince of Orange's own hand, but not one word of business, off or on". Den 278ten, uit Brugge, hebben zij daarop Sylvius naar den Prins afgezonden met mondeling bericht van hun vertrek 4); had de Prins nog iets op te merken, dan kon hij, dat door Sylvius in Engeland laten aanbrengen.

De Prins heeft inderdaad daarop Sylvius en Rumpf naar Engeland gezonden met de bekende voorwaarden tot een af zon-

1) Vgl. den brief van hem en van Vrijbergen van 23 Juli, bij Brandt, 706.

2) Evenzoo van Beuningen zelf: „dat dit een strik was voor Engelandt zoowel als voor haar Ho. Mo." (Brandt, 700).

3) Dien avond wil echter Arlington nog niet alle hoop opgeven: „To-morrow we part from hence, and shall make all hast we can home. But that your Majesty will not be without some faire prospect of your business, I will presume, by way of advance, to lay before you some points of it, of which I thinke you may be secure: lst that a peace may be speedily made with honor and advantage to your Majesty; 2ly that the Prince of Orange will remaina soveraine of the Dutch Low Countries; 3ly that the maritime force of it will not be in the French hands, of which your subjects have expressed so much jealousy that they cannot takepteasure in your succes" (Arlington aan Karei II, Antwerpen 25 Juli 1672, by Miss Barbour, Arlington. .199).

4) De reden waarom mondeling: hierachter, bl. 166.

Sluiten