Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bl. 212. — De Ruyter en Tromp; vgl. Brandt 772; aldaar ook de namen der vijf kapiteins door den Prins aan de Ruyter opgelegd In Brandt's woorden: „Doch daarna heeft Z. H. evenwel goedtgevonden" (enz.) hoort de goede verstaander den zwakken naklank van de Ruyter's ergernis.

Bl. 226, 235. — Wetwyng, aldus de teksten; uit den Calendar blijkt, dat Wetwang de juiste spelling is.

Bl. 226. — De namen der Fransche vlagofficieren staan op bl. 225; die der Engelsche zijn: roode vlag: Sir John Harman, vice-admiraal; Prins Robert, admiraal, Sir John Chicheley, rear admiral; blauwe vlag: Lord Ossory, rear admiral; Sir Edward Spragg, admiraal, Sir John Kempthorne, vice-admiraal. — Wat D. of Q-. beteekent (bl. 228), begrijp ik niet. De kapitein der Antelope heette Augustus L'Hostein.

Bl. 233. — Dit is een vertaling van Prins Robert's brief zooals die gepubliceerd is geworden in de London Oazette. — Uitgave naar het handschrift: Calendar 1673, p. 309.

Bl. 251. — Ozée, Thomas. — Lees: Ozée Thomas. — Andere eigennamen die in tekst en register veranderd moeten worden: Levaré voor Lenaré (bl. 251); Montbaux voor Montcaux (bl. 315).

Bl. 254. — De secretaris heet Hartgill Baron en schrijft aan Williamson. — Origineel van zijn brief: Calendar 1673, p. 313.

Bl. 275. — Zijn Hoogheid. — Neen; wel kwam 21 Juni Wurts op de vloot, met den Raadpensionaris van Zeeland, de Huybert (Brandt, 828).

Bl. 277. — Uitvoerige relatie over het schip den Oliphant: Brandt 824.

Bl. 288. — Dit is John Evelyn, de schrijver van het bekende dagboek.

Rl. 293. — De Engelsche vloot voor de Maas. — Ik teeken 1) Hierachter, bl. 218.

Sluiten