Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en de raatsheeren van 't Hoff, voornamentlijck den Presideut, gedreygt heeft te massacreren en derselver huysen te plunderen, welke commotie door den barbier en aanklager van den gemelden de Witt, die wederom van 't Hoff was gerelaxeert, wierd verweckt, gaende denselven door den Haegh langs de straeten aen een yder seggen dat hij was los gelaten en dat de Witt hem datelick soude volgen, derhalve dat de Borgers souden oppassen off dat andersints soude echapperen; dat de sententie niet rechtmatig was; dat een van beyden hij off de Witt metter doot hadden moeten gestraft worden; daerop alle ses compagnien borgers sünde geordonneert in de wapenen te comen en de ruyterije gecommandeert om de advenues van buyten te verseekeren dat geen volck van andere plaetsen mogt incomen (hebbende 't graeu de visschers van Scheveling en Maeslandsluys tot assistentie ontboden), soo hebben de borgers selfs die de Gevangenpoort hadden beset en den gedetineerden nevens sijn broeder den gewesen Raet Pensionaris, die op de Poort was gegaen om sijn broeder aff te haelen, bewaerden, de deur van de Gevangenpoort geforceert, en bey de van boven nae beneden op straet gestooten en aldaer elendiglück dootgeslagen en geschooten, de kleederen van 't lrjff gescheurt en moeder naeckt op 't schavot gesleept en aen een wippe by de voeten tot een spectacul opgehangen, een gruwelyck ende barbarisch exempel, diergelijcken noyt in dese Landen is gebeurt! Godt geve dat met dese Tragoedie alle dissentie en tumulte magh een eynde hebben.

92. JUST HOEGH AAN GRIFFENFELD, 23 Aug. 1672»).

L'inouy procédé des bourgeois de la Haye a massacrer Mr. le conseiller Pensionnaire de With avec son frere le Ru art van Putten, fait fremir les coeurs des tigres et barbares. Si les histoires nous parient d'un mareschal d'Ancre, si les recits de Naples et de Bourdeaux, et mille de cette nature ternissent le lustre de nostre siècle, jamais pareil attentat comme celuy-cy a fait paslir la bonte. Six compagnies de bourgeois a tambour battant, non de la canaille mutinée, ny de la populace oisive, mais des plus afferrés artisans de cette ville, a plein midy, a la veue du soleil, qui se couvre de nues a 1'instant mesme, ponr ne pas regarder 1'énormité du fait, violent la justice, brisent les fers, rompent les prisons, et contre le droit de la nature et de 1'humanité, comdamnent un absous a la mort, le traisnent en rue, 1'assomment en mesme temps par coups de mousquets, pistolets, piqués, halebardes et autres instrumens meurtriers, confusement a 1'envie 1'un de 1'autre employez; et pour ne pas laisser cy-bas son frere temoing etvengeur

1) B. K., B. H. — Uit den Haag. — Oe gezant van Denemarken aan Griffenfeld, „conseiller privé et premier secrétaire d'Etat",

Sluiten