Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Montagu», zie Sandwich.

Montalto (de), 163.

Montbas (de), Nederlandsch officier, 129.

Montbrun (de), 287.

Montoaux (de), 315.

Monterey (de), landvoogd te Brussel,

155, 158, 163, 167—68, 177, 179,

190.

Montesarchio (de), Spaansch admiraal,

369—'70, 372, 380, 383, 389, 392. MoNTREtnx (de), 375, 379, 417, 422. Mornas (de), 409, 414. Mounier, 414.

BT.

Narbrough (Sir John), Engelsch kapitein, 214, 231, 312.

Nassau-Odïjck, 149, 162, 180.

Nes (Aert van), Nederlandsch admiraal, 274.

Neufville (de), 423, 427. Nicolas,. 382.

Nieróp, raadsheer in den Hove van Holland, 183.

Nieuwpoort, gewezen Nederlandsch diplomaat, 141, 176.

Nrpno, Engelsch agent, 166.

Nitard (kardinaal), 370.

O.

Ormond, 280, 292.

Ossory (Lord), Engelsch admiraal, 235, 308, 311.

Oxenstierna (Gabriel Thureson), 119. Oxford (Lord), 96,. 97. Ozóe, 251.

P.

Paessen (van), 93. Pallas, 375.

Pannetió, Fransch kapitein, 100, 197,

225, 227, 247, 253, 327, 338. Pas (de), 400. Pasle, 368, Paul, 88, 89. Plesjiond (de), 252, 262. Pottier, 245, 250, 269. Pon, (van de), Amsterdamsen regent, 172, Pomet, 52.

I Pomponne (de), Fransch miniister, 95, 156. 165, 172, 222, 348.

Foole, Engelsch kapitein, 343.

Preuilly n'HuMièRES (de), Fransch admiraal, 241, 245, 247, 249—'50, 253, 266, 269, 338, 366—'67, 370—'74, 379—'82, 411, 417, 419 -'21,424—'27.

B.

Rabesnicre (de), Fransch admiraal, 75,81, 82, 95, 96, 99, 100, 120—'25, 136, 139.

Reede van Amerongen (van), diplomaat, 168.

Reeves (Sir William), Engelsch kapitein, 226, 235, 306, 316.

Relingues (de), Fransch kapitein, 366, 368, 381, 383, 417.

Ris (de), 379, 382, 399, 401.

Robert (Prins), Engelsch admiraal, 124—'26, 188, 208, 211, 214, 217, 219—'23, 225—'26, 229—'36, 238— '39, 241, 244, 248—'52, 254, 259, 261— '71, 276, 278, 280—'81, 287—90, 292—'94, 298—306, 312—'14, 318— '19, 333, 335—'48, 351—'62.

Rocart (de), 399.

Rochefort (de), Fransch generaal, 167. Rocuchon, Fransch kapitein, 244, 251. Rodolphe, 52. Roncerolles (de), 251, 269. Roux, 380.

Royden, Engelsch kapitein, 306. Rumph, lijfarts van den Prins van Oranje, 189, 191.

Ruyter (Michiel Adriamsz. de), 9, 92, 93, 104, 160, 173, 177, 205, 212— 13 217, 224, 233—'34, 237, 239—'43, 246—'49, 252—'54, 256, 263—'67, 269, 271, 275, 278, 281, 295—'96, 298, 303, 305—'09, 320, 323—'35, 340, 352—'67, 360—'62, 366—'74, 376— '77, 379—'83, 385, 389—407, 414— '15, 418, 424, 427. — Zijn zoon, 410. — Zijne vrouw, 213.

Ruyven (Th. van), 137.

S.

Satmt-Amand (de), Fransch kapitein-, 117, 251, 260.

Sluiten