Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vidault, Fransch branderkapitein, 136, I Weede van Dijkveld (van), diplomaat,

244, 251, 263. 145—'46, 148.

Villa Hermosa (de), landvoogd te Brus- Welderen (van), 159.

sel, 370. Werden, Engelsch kapitein, 228,234,255.

ViLLENEUVE-FERRièRES (de), Fransch WETwyNG, Engelsch kapitein, 226, 235.

kapitein, 2S3, 270, 272, 366, 368, 373, Wicquefort (Abraham de), 78.

375, 382—'83. Willek III, Prins van Oranje, 78, 79,

Villers (de), 427. 130, 133, 137, 140, 143—'60, 154—

Villette (de), Fransch kapitein, 381, 417. '80, 183, 186—'93, 212—'13, 258,

Vintimiglh (de), 365. 275, 278, 294—'95, 312, 332.

Vivonne (de), Fransch maarschalk, 373, Williamson (Jospeh), Engelsch staats-

375, 377—'78, 380, 300, 394—'96, dienaar, 110, 127, 136.

399, 401, 406—'10,412, 417, 420—'28, Witt (Cornelis de), Ruwaard van Putten,

Vlug (David), Nederlandsch admiraal. 140, 174, 183—'87.

258. Witt (Johan de), Raadpensionaris van

Xovzr (de), 383, 4040. Holland, 78, 93, 140, 146—'47, 183—

'87, 193.

w Wren, 81, 206.

Wurtz, Nederlandsch veldmaarschalk,

W. (baron de), 173. 128, 147, 257, 334.

Washbourne, Engelsch kapitein, 306. Wijok, Nederlandsch kapitein, 331.

Watson. 170. Wijnberg, Nederlandsch kapitein, 119.

Sluiten