Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

RIJKS GESCHIEDKUNDIGE PUBLICATIËN.

Vroeger verscheneu (bij Maiitinus Nmiiofp te 's-Gravenliage):

Overzicht ran de door bronnenpublicatie aan te vullen leemten der Nederlandsche Geschiodkcunis (1004) (IX en 108 bladzijden) . . . . f 1.—

1. Gedenkstukken der Algemecne Geschiedenis van Nederland van 1795 tot 1840, uitgegeven door Dr. II. T. Colenurander.— Eerste (Inleidend > Deel — Nederland en de Devolutie, 1789—1795 (1005)(LXVIII en 722 bladzijden) f 5.

3. Gedenkstukken der Algcmeenc Geschiedenis van Nederland van 1795 Int 1H40, uitgegeven door Dr. II. T. Coi.emihandkr. — Tweede Deel.— Vestiging van den Eenheidsstaat, 1795—1798 (1000) (CXXX cn 1037 bladzijden) ( 7.6O

—4. Gedenkstukken der Algemeene Geschiedenis van Nederland van 1795 tot 1810, uitgegeven door Dr. II. T. Coi.enbrakuer. — Derde Deel. — Uitvoerend Bewind; Engelsen-Russische Inval; Amiens 1791—1801(2) (1007) (Twee stukken van te zamen LXIV en 1217 bladzijden) . . . f 8 50

1—0. Gedenkstukken der Al ironieën*» Gosohiodpnis vnn lVodArlanH van I7n?i

tot 1840, uitgegeven door Dr. H. T. Coi.endrander. — Vierde Deel. — Staatsbewind en Raadpensionaris, 1801—1806 (1008). (Twee stukken van te xamen LXXVII1 en 787 bladzijden) f 8.—

7. Relazioni Veneziane. Veneliaanscbe Berichten over de Vereenigde Nederlanden, van 1600—1795, verzameld en uitgegeven door Dr.

I'. ,1. Blok (1909) (XXIX en 422 bladzijden) f 4.25

8. Bronnen tot de Geschiedenis van de Leidsctae Textielnijverheid . verzameld door Mr. N. W. Posthumus. — Eerste Deel, 1333—1480 (1010) (XXIV en 719 bladzijden) f5.—

—10. Bronnen tot de Geschiedenis van rien T.nvn.ntfinVian TTanHnl

verzameld door Dr. K. Heeringa. — Eerste Deel, 1590—1660 (1910) (Twee stukken van te zamen XXXII en 1175 bladzijden) f 8.60

—12. Gedenkstukken der Algemeene Geschiedenis van Nederland van 1795 , tot 1840, uitgegeven door Dr. H. T. Colenbrander. — Vijfde Deel. — Koning Lodewijk, 1806—1810 (1910) (Twee stukken van te zamen LXIV en 848 bladzijden) f8.

13. Gedenkstukken dor Al getneene Geschiedenis van Nederland van 1795 tot 1840, uitgegeven door Dr. II. T. Colenbrander. — Zesde Deel, eerste stuk. — Inlijving en Opstand, 1810—1813 (hoofdstukken I—III) (1911)

(XL en 755 bladzijden) f 6.

14. Bronnen tot de Geschiedenis van de Leidsche Textielnijverheid, verzameld door Mr. N. W. Posthumus. — Tweede Deel 1481—1573 (1911) (XVI en 781 bladzijden) ƒ 6.60

15. Briefwisseling van Constantjjn Huygens, uitgegeven door Dr. J. A. Worp. — Eerste Deel, 1608—1634 (1811) (LVI en 510 bladtijden) . . f 460

Sluiten