Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

10. Gedenkstukken der Algemeene Geschiedenis van Nederland tan 1795 tot 1840, uitgegeven door Dr. H. T. Colenbrander. — Zesde Deel, tweede stuk. — Inlijving en Opstand, 1810—1813 (hoofdstukken IV— VI) (1912) (LVI en 830 bladzijden) f 5.50

17. Gedenkstukken der Algemeene Geschiedenis van Nederland van 1795 tot 1840, uitgegeven door Dr. R. T. Colenbrander. — Zesde Deel, derde stuk. — Inlijving en Opstand, 1810—1813 (hoofdstukken VII— VIII) (1912) (CCXXXVII en 430 bladzijden). ƒ5.—

18 Bronnen tot de Geschiedenis van de Leidsche Textielnijverheid, verzameld door Mr. N. W. Posthumus. — Derde Deel, 1574—1610 (1812) (XV en 788 bladzijden) f 5 50

19. Briefwisseling van Constantijn Huygens, uitgegeven door Dr. J. A. Worp. — Tweede Deel, 1634—1639 (1918) (XVI en 554 bladzijden) ƒ4.60

20. Bronnen tot de Geschiedenis der Leidsche Universiteit,

uitgegeven door Dr. P. C Molhuysen. — Eerste Deel, 1574—1610 (1913) (XVIII en 692 bladzijden) . . f 6.—

21. Briefwisseling van Constantijn Huygens. uitgegeven door Dr. J. A. Worp. — Derde Deel, 1640—1644 (19141 (XVI en 546 Nadeden) , ƒ4.50

'1-2. Bronnen tot de Geschiedenis van de Leidsche Textielnijverheid,, verzameld door Mr. N. W. Posthumus. — Vierde Deel 1611—1650 (1914) (XVIII en 624 bladzijden) \ f 5._

23. Gedenkstukken der Algemeene Geschiedenis van Nederland van 1795 tot 1840, uitgegeven door Dr. II. T. Colenbranüer. — Zevende Deel. — Vestiging van het Koninkrijk, 1813—1815 (met een kaart) (1814) (LXVII

en 936 bladzijden) f 7 50

24. Briefwisseling van Constantijn Huygens, uitgegeven door Dr. J. A. Worp. — Vierde Deel, 1644-1649 (1916) (XVI en 548 bladzijden) ƒ 4.60

25. Gedenkstukken der Algemeene Geschiedenis van Nederland van 1795 tot 1840, uitgegeven door Dr. II. T. Colenbkander. — Achtste Deel. — Degeering van Willem I, 1815—182*. — Eerste stuk (1916) (XXXV en

711 bladzijden I ƒ5.60

26. Besolutiën der Staten-Generaal van 1876 tot 1600, bewerkt door Dr. N. Japikse. — Eerste Deel, 1576—1577 (1918) (LXXI en 678 bladtijden) ƒ 660

27. Gedenkstukken der Al gemeene Geschiedenis van Nederland van 1795 tot 1840, uitgegeven door Dr. H. T. Colenbrander. — Achtste Deel. — Regeering van Willem I, 1815—1825. — Tweede stuk (1815) (XXXIV

en 680 bladzijden) f 5.50

28. Briefwisseling van Constantijn Huygens, uitgegeven door Dr. J. A. Worp. — Vijfde Deel 1649—1663 (1918) (XXXII en 604 bladzijden . . f 5._

29. Bronnen tot de Geschiedenis der Leidsche Universiteit, uitgegeven door Dr. P. C Molhuysen. — Tweede Deel, 1610—1647 (1818)

(XI en 684 bladzijden) . f 6 50

30. Gedenkstukken der Algemeene Geschiedenis van Nederland van 1795 tot 1840, uitgegeven door Dr. H. T. Colenbrander. .«— Achtste Deel. — Regeerin^ Van Willem I, 1815-1825. — Derde Stuk (1918) (XII en

479 bladzijden) f 4.—

31. Gedenkstukken der Algemeene Geschiedenis van Nederland van 1795 tot 1840, uitgegeven door Dr. H. T. Colenbrander. — Negende Deel. — Regeering van Willem I, 1825-1830. — Eerste stuk (1918) XXXII en

453 bladzijden) /' 4.—

Sluiten