Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7. Ontstaan der Grondwet. — Bronnenverzameling, uitgegeven door Dr. H. T. Goi.enbrander. — Tweede Deel, 1815 (1809) (GXXII en

063 bladzijden) f 4 60

8. Aota der Particuliere Synoden van Zuid-Holland, 4621—1700, uitgegeven door Dr. W. P. G. Knuttel. — Derde Deel, 1646—1656 (1910 i

(VIII en 585 Wadzijden) f 8.60

9. Archivalia in Italië, belangrijk voor de geschiedenis van Nederland, beschreven door Br. gisbert Brom. — Tweede Deel. — Rome; Vaticaansche Bibliotheek (1911) (XIV en 550 bladzijden) ƒ 8 50

10. Bescheiden in Italië omtrent Nederlandsche kunstenaars en geleerden, beschreven door Dr. I. A. f. Orbaan. — Eerste Deel. — Rome; Vaticaansche Bibliotheek (1811) (XXII en 438 bladzijden) /' 3 —

11. Aota der Particuliere Synoden van Zuid-Holland, 1621—1700, uitgegeven door Dr. W. P. C. Knuttel. — Vierde Deel, 1657—1672 (1812) (XXXIII en 664 'bladzijden) ƒ4 —

I - Bescheiden in Italië omtrent Nederlandsche kunstenaars en geleerden, beschreven door Dr. g. 1. Hoogewehff. — Tweede Deel. — Rome; Archieven van bijzondere Instellingen (1818) (XV en 901 bladzijden) ... ƒ 6.60

13. Gedenkschriften van Anton Beinhard Falck, uitgegeven en met een Appendix voorzien door Dr. H. T. Coi.enbrander (1918) (XXV

en 798 bladzijden) . ƒ 6 —

14. Archivalia in Italië, belangrijk voor de geschiedenis van Nederland, . eschreven door Dr. Gisbert Brom. — Derde deel. — Rome; Overige bBiblióthëken en Archieven (1815) (LXXXVIII en 732 bladzijden) ... ƒ 6.—

15. Aota der Particuliere Synoden van Zuid-Holland, 1621—1700, uitgegeven door Dr. W, P. C. Knuttel. — Vgfde deel, 1673—1680 (1816) (VI en

641 bladzijden ƒ 4—

itt> Acta der Particuliere Synoden van Zuid-Holland, 1621—1700, uitgegeven door Dr. W. P. C. Knuttel. — Zesde deel, 1687—1700 (1818) (XXVen 653 bladzijden) ƒ 4.—

17. Besoheiden in Italië omtrent Nederlandsche kunstenaars en geleerden, beschreven door Dr. g. J. Hooobwerff. — Derde Deel. — Rome; Overige bibliotheken (1817) (XI en 541 bladzijden) / 3.50

Sluiten