Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

digen en had den jongen dichter uitgelokt te spreken over zijn leven en zijn werk en over al wat hem belang inboezemde.

Préveux, vereerd door de onderscheiding, had verhaald van wat leefde onder de burgerij in Nantes, hoe daar met ongeduld gewacht werd op het eerste teeken uit Parijs, dat den nieuwen tijd aankondigde.

De Mirabeau had aandachtig en verheugd toegeluisterd en zelf gesproken van de gisting onder de bevolking van Parijs, en hoe de boeren in de provincie niet langer konden dragen den druk der belastingen, hun door de heeren en door den fiscus opgelegd.

Hij had geraasd tegen de graanspeculaties en tegen de corruptie in het beheer der staatsfinantiën, dat > het land tot een bankroet zou voeren, had voorspeld hoe de tijd nabij was, waarin adel en geestelijkheid hunne privilegiën zouden moeten opgeven, waarin eindelijk „de menschheid" rechten zou verkrijgen.

Préveux had eerbiedig geluisterd, gelukkig omdat de Mirabeau dat alles met hém wilde bespreken. Hij meende, dat er tusschen Henriëtte

Sluiten